Börja med taken för att bygga en grönare stad – Jaana Eberkvist

 

Solceller har funnits i Sverige sedan 70-talet och har aldrig tidigare varit så aktuellt som idag. I takt med utvecklingen och ett ökat intresse har grön el både blivit bättre och mer spännande. Trots solcellens revolution märker jag ändå en tröghet i utnyttjandet av solens värmande strålar.

 

På den senaste årsstämman med min bostadsrättsförening togs solceller upp på agendan. Föreningens två hus har de bästa möjligheterna för just solceller. Ett cellsystem skulle kunna täcka fastigheternas elanvändning för gemensamma ytor såsom hissar, lampor och tvättstugor. Dessutom är det möjligt att delbetala dem på 15- 20 år. Vid en enkel och snabb uträkning blir det ungefär 100 kr i månaden per hushåll. Enligt mig en investering för framtiden. Dock märkte jag ett starkt motstånd från mina grannar mot en grön omställning, trots de ekologiska och ekonomiska fördelar som togs upp.

 

Jag tror att solceller gör skillnad. Om fler och fler investerar i grön el kan vi lättare leva ett miljövänligare liv och minska utsläppen. Om vi hjälps åt kommer forskningen kunna gå framåt och fler kommer inspireras till att våga ta steget. Vem vet, din nästa bostad kanske redan har grön el? Besluten för framtidens samhälle tas idag, vilket tak bygger vi?

 

Kostnad och ineffektivitet gör att få vågar. Det är en stor investering men jag anser att vi måste ta ansvar genom att välja grönare alternativ. Det är dags att sluta betrakta oss som individer och istället börja se oss som en gemenskap. Om vi begränsar oss till att vara enskilda medlemmar i en bostadsförening eller enskilda individer i samhället, försvagas vi och vår chans till att påverka minimeras. Istället borde vi arbeta tillsammans med våra grannar och bilda en enhet som med gemensamma ansträngningar får kraft till att påverka. Låt oss samarbeta för att utveckla staden i en social- och ekologisk hållbar riktning.

 

Jaana Eberkvist, VD-assistent på Samhällsbyggarna

Jaana studerar sitt sista år på samhällsplanerarprogrammet på Stockholms universitet och tar sin examen till våren 2018. Utbildningen har hon valt att rikta in mot statistik och miljö, vilket hon även har ett stort intresse för. Jaanas vision är en hållbar samhällsplanering och en utveckling mot en funktionell stad där medborgarna sätts i fokus. 

2 kommentarer Lägg till din
  1. Bra blogg Jaana!

    Det är rätt tid at sprida budskapet att solceller är kostnadseffektiva nu mera!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *