Vad betyder Samhällsbyggarna för mig?

Här om veckan var Samhällsbyggarna på besök hos mina klasskamrater, samhällsplanerarstudenterna på Stockholms Universitet. Vi på Samhällsbyggarna strävar efter att nå ut till unga samhällsbyggare, då det är de som är framtidens kompetenser. Vi tror på värdet av att dela med sig till varandra. Med föreningens breda kontaktnät och passionerade medlemmar kan vi erbjuda erfarenheter och råd inför framtiden samt en arena för att kommunicera med andra som delar vårt gemensamma intresse, samhällsbyggnad. Framtiden kommer frambringa nya idéer och teorier inom området och dessa studenter kommer vara med och skapa dem. Samhällsbyggarna vill göra sitt yttersta för att stödja dem på den färden.

Besöket på Stockholms Universitet fick mig att reflektera över vad samhällsbyggnad och Samhällsbyggarna betyder för mig. För mig är samhällsbyggnad det rätta valet!  Min resa började egentligen på en utbildning inom miljö och hållbar utveckling, ett ämne som jag sedan länge brinner för. Men efter en tid in på utbildningen kände jag att det var något som saknades. Jag ville känna att jag kunde vara med och förändra samt att jag genom det yrke jag valde kunde driva saker i en god riktning. Därför började jag söka med ljus och lykta efter att finna den sista pusselbiten. Svaret på mitt letande blev samhällsplanerarprogrammet på Stockholms universitet. Äntligen fann jag arbetet där jag kunde jag vara med i planeringen och vara med och styra samhället mot en hållbar och miljövänlig framtid.

Samhällsbyggnad är viktigt, inte bara för att bygga hus och vägar. Utan det handlar om att bygga samhället, våra framtida arbetsplatser, utbildningar och favoritrestauranger. Men det handlar också om att bevara och värna om det som redan finns. En god framtidssyn och samarbete är det som binder oss samman. Jag anser att det är viktigt att vi engagerar oss och utvecklar vår situation mot rätt riktning. För mig är inte Samhällsbyggnad ett jobb, det är en livsstil och något jag vill leva med. Genom att engagera mig inom Samhällsbyggarna, gå på inspirerande föreläsningar, läsa tidningen Samhällsbyggararen och gå på Samhällsbyggnadsdagarna så har jag fått ta del av kunskap men även nätverket.

Jaana Eberkvist, VD-assistent på Samhällsbyggarna

Jaana studerar sitt sista år på samhällsplanerarprogrammet på Stockholms universitet och tar sin examen till våren 2018. Utbildningen har hon valt att rikta in mot statistik och miljö, vilket hon även har ett stort intresse för. Jaanas vision är en hållbar samhällsplanering och en utveckling mot en funktionell stad där medborgarna sätts i fokus. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *