Gatorna – stadens vardagsliv

Under mina tre års studier på Stockholms universitet kom jag flera gånger i kontakt med Jane Jacobs, en av samhällsplaneringens mest betydelsefulla teoretiker. Detta trots att Jacobs var verksam under 1960-talet och därav kan det finnas risk att visa av de argument hon använder sig av är föråldrade. Dessutom är Jacobs studier enbart baserad på…

Fortsätt läsa

Människan och staden- fyra forskares tankar om ”socio-spatial dialektik”

Efter tre års hårda studier på Stockholms universitet kan jag nu titulera mig som samhällsplanerare. Under studietiden har jag fått lära mig många begrepp och ett av de som jag funnit mest intressant är ”socio-spatial dialektik”. Forskningsperspektivet på socio-spatial dialektik, även kallad urbansociologi, är förhållandet mellan människa och miljö, vilket först började att uppmärksammas i…

Fortsätt läsa

Storstadsplaneringens relevans för hamnens sociala liv

Lite tankar om hur vi planerar våra svenska hamnar: Som en följd av den urbaniseringsvåg som främst eskalerade under 1900-talet, så bor idag drygt hälften av jordens befolkning i stadsmiljö. I Sverige har staden, sedan 1930-talet, varit den huvudsakliga platsen att bosätta sig i. Efter att innerstäderna började förtätas, kom den svenska stadsplaneringen allt mer…

Fortsätt läsa

Vad betyder Samhällsbyggarna för mig?

Här om veckan var Samhällsbyggarna på besök hos mina klasskamrater, samhällsplanerarstudenterna på Stockholms Universitet. Vi på Samhällsbyggarna strävar efter att nå ut till unga samhällsbyggare, då det är de som är framtidens kompetenser. Vi tror på värdet av att dela med sig till varandra. Med föreningens breda kontaktnät och passionerade medlemmar kan vi erbjuda erfarenheter…

Fortsätt läsa

#MeToo – Jaana Eberkvist

Ett nyp i rumpan, en suktande blick, kommentarer om hur du ser ut eller borde klä dig. Känner du igen det? Är det något du varit med om? Är skulden din egen att ensam bära, en sjuk gärningsman som kränkt en enskild kvinna eller är det något större än så? Har kränkningar och ofredanden blivit…

Fortsätt läsa

Dragkamp mellan bevarande och utveckling – Jaana Eberkvist & Maja Wahlgren

Det talas ofta om att Sveriges landsbygd är på väg att dö ut. Många perifera områden i landet drabbas av deprivation, när byskolor och närbutiker får stänga. För att samhället ska utvecklas på ett hållbart sätt krävs det god planering och anpassning. Lagar och bestämmelser förändras i rätt riktning och strandnära områden är en attraktiv…

Fortsätt läsa