Smart cykellogistik ger attraktiva och effektivare städer – Jeppe Larsen

Transportsektorn är samhällets dåliga samvete. Den står för 30 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, är fortfarande fossilberoende till c:a 90%, bidrar till allt större trängsel och hälsoproblem i våra storstäder. Cykellogistik är en av flera lösningar på detta problem. Hela 51% av de transporter som idag körs med bil och skåpbil skulle kunna fraktas med lastcykel….

Fortsätt läsa

Nytt år och nytt framgångsrecept – Tina Karrbom Gustavsson

Projekt är ett allt mer vanligt förekommande sätt att organisera verksamhet på. Samtidigt som projekt som organisationsform sprider sig inom och mellan privat, offentlig, ideell och idéburen verksamhet utvecklas ständigt projektpraktiken. Projekt ”görs” inte på samma sätt idag som det ”gjordes” tidigare. Mycket är givetvis sig likt men en del har förändrats. Hur lyder då…

Fortsätt läsa