Dragkamp mellan bevarande och utveckling – Jaana Eberkvist & Maja Wahlgren

Det talas ofta om att Sveriges landsbygd är på väg att dö ut. Många perifera områden i landet drabbas av deprivation, när byskolor och närbutiker får stänga. För att samhället ska utvecklas på ett hållbart sätt krävs det god planering och anpassning. Lagar och bestämmelser förändras i rätt riktning och strandnära områden är en attraktiv…

Fortsätt läsa

Den programmerbara staden – läs Helena Olssons inlägg

Den 12 september 2017 samlades Fastighetsägarna Stockholm tillsammans med ett antal fastighetsägare för att under en heldag definiera vilka utmaningar städer står inför och hur branschen gemensamt kan möta dessa. Detta gjordes inom ramen för ett Innovation Race® under Gather Festival 2017. Leverantören var Innovation Plant. Det blev en dag med högt till tak och…

Fortsätt läsa