Young Professional – för din framtida karriär och vårt framtida samhälle

Inom Samhällsbyggarna finns över 1 500 företag representerade. 1 500 företag i varierande storlek och med varierande karaktärsdrag. En stor mångfald gällande inriktningar och specialistkompetenser samt såväl möjligheter som utmaningar. Samtidigt är det 1 500 företag som tillsammans utgör en bransch som gemensamt möter framtidens behov och förutsättningar. Det ligger i branschens intresse att bidra…

Fortsätt läsa