God värderarsed

Värderarsektionen kommer framöver, förutom den mera löpande verksamheten med auktorisation av värderare, även under året att starta en översyn av God Värderarsed. Avsikten med översynen är att skapa en modernare guideline för våra auktoriserade värderare samt att säkerställa att den har en överrensstämmelse med de internationella guidelines och standards som IVSC, TeGoVa, och RICS utfärdar….

Fortsätt läsa

Årsmöte i sektionen för fastighetsvärdering

Den 23 maj ägde sektionen för fastighetsvärderings årsmöte rum i Stockholm och Samhällsbyggarnas lokaler. De mera väsentliga punkterna från årsmötet var först och främst att vi tackade Katrin Wallensjö, i sin frånvaro, för sitt engagemang i styrelsen. Vi passar samtidigt på att hälsa Annika Engströmer, Cushman, välkommen till styrelsen. Årsmötet beslöt även att ge förnyat…

Fortsätt läsa

Baltic Valuation Conference 9-11 maj, 2019

I år stod vi, Sektionen för fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna, värdar för Baltic Valuation Conference. Konferensen arrangerades i samarbete med Malmö universitet. Konferensen genomfördes parallellt med Malmö Real Estate Research Conference och utgjorde ett eget spå inom den konferensen och deltagarna kunde fritt välja mellan de olika sessioner som pågick parallellt under dagarna. Under dessa tre…

Fortsätt läsa

Värdering av råmark, byggrätter och projektfastigheter: arbetssätt, problem och slutsatser

Under det föregående året har Herman Donner, KTH, haft i uppdrag att utreda frågan gällande värdering av råmark och byggrätter. En utredning som bland annat vi, Sektionen för fastighetsvärdering, tillsammans med RICS står bakom. Utredningen har nu utmynnat i en rapport: Värdering av råmark, byggrätter, och projektfastigheter: arbetssätt, problem och slutsatser. Rapporten finns i såväl…

Fortsätt läsa

Baltic Valuation Conference

I år har vi, Sektionen för Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna, fått förtroendet att arrangera Baltic Valuation Conference. Konferensen kommer vi arrangera i samarbete med Malmö universitet den 9-11 maj i år. Den kommer hållas i universitetets lokaler på Nordenskiöldsgatan 1, som ligger i nära anslutning till Malmö Central. Baltic Valuation Conference är en årlig konferens som…

Fortsätt läsa

Reviderade auktorisationskrav

Till att börja med vill jag på styrelsens vägnar rikta ett stort tack till våra medlemmar i sektionen för fastighetsvärdering för det engagemang ni visat och den respons vi fått på remissen för reviderade auktorisationskrav. Vi har nu i styrelsen gått igenom alla inkomna synpunkter på remissförslaget och påbörjat arbetet med att formulera de reviderade…

Fortsätt läsa

Baltic Valuation Conference hålls i Sverige 2019

Nästa år kommer den årliga konferensen Baltic Valuation Conference arrangeras av Samhällsbyggarna och Malmö universitet. Den 9 – 11 maj går konferensen av stapeln i Malmö. Upplägget för konferensen kommer följa det upplägg som konferensen har haft tidigare år. Det bygger på att deltagarna vid konferensen själva anmäler sig till att presentera. Naturligtvis är man…

Fortsätt läsa

Nya auktoriserade värderare

Vid novembers styrelsemöte i sektionen för fastighetsvärdering beslutades att anta tre nya auktoriserade värderare.   Magnus Ejermark, Densia Mårten Lizén, Cushman & Wakefield Torbjörn Sjöstrand, Cushman & Wakefield   Samtliga tre kan från och med den första december titulera sig av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare.   Peter Palm, ordförande för sektionen för fastighetsvärdering, Samhällsbyggarna   Photo…

Fortsätt läsa

Bästa examensarbete i Fastighetsekonomi 2018

Sektionen för fastighetsvärdering har lång tradition av att dela ut stipendium till bästa fastighetsekonomiska uppsats. I år var intresset stort och vi har över 20 uppsatser som konkurrerar om utmärkelsen Bästa examensarbete i Fastighetsekonomi 2018 och 20.000kr. Årets jury består av Göran Råckle, Chef fastighetsanalys Swedbank, Gustav Källén, vVD Svefa, och Peter Palm, lektor Malmö…

Fortsätt läsa

Nya auktoriserad intern värderare

Höstens första, och verksamhetsårets andra, styrelsemöte i sektionen för fastighetsvärdering är nu avklarat. Vi kan glädjas över att Emil Stridsman, fastighetskontoret Göteborgs stad, nu är auktoriserad intern värderare. Vad innebär det då att vara av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare? I korthet innebär det att personen uppfyller våra teoretiska krav och har tre års praktisk erfarenhet av…

Fortsätt läsa

Nu med blogg!

Nu har jag alltså blivit med blogg. Vem är då jag? Peter Palm, två barns pappa från Malmö, universitetslektor vid Malmö universitet och sedan 2017 ordförande i Sektionen för fastighetsvärdering inom samhällsbyggarna. Det är framförallt i rollen som ordförande inom Sektionen för fastighetsvärdering som jag kommer dela mina tankar och funderingar här på Samhällsbyggarbloggen. Vad…

Fortsätt läsa