Framtidens arbetsplats

Vi lever i en föränderlig värld där utveckling är en del av vår vardag. Nya sätt att jobba och leva på skapar nya utmaningar, möjligheter och behov för oss. Megatrender som digitalisering, mobilitet och fokus på hållbarhet bidrar till en transformation av den värld vi lever i. Som i sin tur utvecklar kontorsmarknaden. För första gången…

Fortsätt läsa

Kompromisser

Jag är trött på bråk och konflikter! Varför kan vi inte hitta vettiga kompromisser? Det finns många viktiga saker i stadsbyggandet. Natur ska skyddas, arkitektonisk värden ska upprätthållas och samtidigt ska det byggas billigt och attraktivt. Men kan det vara så omöjligt att hitta en vettig avvägning mellan alla dessa intressen? För många år sedan…

Fortsätt läsa

Pressen på Spotify och Uber är positiva nyheter för både fastighetsbranschen och våra städer

Ägarna över tillgångarna säger ifrån mot techbolagen och politikerna har vaknat – nu är det dags för plattformsmodellen att ta plats. Den senaste tiden har vi sett rubriker om städers förbud mot digitala tjänster så som Tiptapp, Airbnb, lånecyklar och nu el-scootrar. Städers nya verklighet, idag och på några års sikt, innefattar nya tjänstelager av…

Fortsätt läsa

Vad är viktigast – byggnadens eller barnets livscykel?

Plask! Det svalkande östersjövattnet blandades med oro i somras. Skogsbränder, sinande brunnar och solkurvor. Var värmeböljan en försmak av de pågående klimatförändringarna? Klimatförändringar som måste bromsas samtidigt som Sverige växer så det knakar. Men vad är viktigast byggnadens eller barnets livscykel? Det kommer att byggas flera hundratusen bostäder de kommande åren. Städer kommer att förtätas…

Fortsätt läsa

Young Professional – för din framtida karriär och vårt framtida samhälle

Inom Samhällsbyggarna finns över 1 500 företag representerade. 1 500 företag i varierande storlek och med varierande karaktärsdrag. En stor mångfald gällande inriktningar och specialistkompetenser samt såväl möjligheter som utmaningar. Samtidigt är det 1 500 företag som tillsammans utgör en bransch som gemensamt möter framtidens behov och förutsättningar. Det ligger i branschens intresse att bidra…

Fortsätt läsa