Produktiviteten på tapeten igen – Rikard Silverfur

Ännu en gång sätts fingret på byggbranschens produktivitet. Genom åren har byggbranschens bristande produktivitet diskuterats. Diskussionen har gått fram och tillbaka.

Många har gått ut och deklarerat att produktiviteten inom bygg är dålig. Den kanske mest kända är den så tragiskt bortgångne Prof Per-Erik Josephsson på Chalmers.

Professor Hans Lind på KTH skrev å andra sidan, tillsammans med Han-Suck Song, en rapport som ifrågasätter sättet produktivitet mäts på och att vi därför inte kan veta om produktiviteten är låg eller ej. Om ni frågar mig liknar det mest ett försök att skapa dimridåer och ifrågasättande. Lite som tobaksbolagen gjorde när cancerlarmen kom.

Icke desto mindre fortsätter byggbranschens produktivitet att granskas. Och det är bra. Även om alla inte är överens om att produktiviteten skulle vara så usel är de flesta överens om att det finns produktivitetsvinster att inhämta.

Denna gång har McKinsey Global Institute (MGI) gjort en internationell studie över produktiviteten med den lovande titeln “Reinventing construction through a productivity revolution” konstaterar McKinsey Global Institute:

If construction-sector productivity were to catch up with that of the total economy—and it can—this would boost the sector’s value added by an estimated $1.6 trillion, adding about 2 percent to the global economy, or the equivalent of meeting about half of the world’s infrastructure need.

Fattar ni? För att vi ska hålla koll på siffrorna så är engelska trillion det samma som svenska biljon. 1,6 biljoner dollar, det är 1,6 miljoner miljoner dollar. 1 600 000 000 000 dollar. Om året. Ofattbart mycket pengar.

Noterade ni att MGI också skrev in ”and it can” i konstaterandet. Det gjorde jag, och det låter ju lovande. För att byggbranschen ska öka sin produktivitet identifierar MGI sju nödvändiga steg:
(Jag skriver in dem på engelska. Jag inte vill riskera att jag översätter fel.)

1.Reshape regulation and raise transparency

2.Rewire the contractual framework

3.Rethink design and engineering processes

4.Improve procurement and supply-chain management

5.Improve on-site execution

6.Infuse digital technology, new materials, and advanced automation

7.Reskill the workforce

Av ovanstående sju punkter vill jag ändå vara positiv och säga att vi nog ändå jobbar mer eller mindre med alla sju

1.PBL och BBR är under översyn. Här skulle även Miljöbalken behöva ses över. Vi behöver främjande och inte hindrande lagar och regler.

2.Det pågår en översyn av AB och ABT. Här hoppas jag att alla parter är modiga och villiga att gå utanför revirtänk och navelskådning ser till att genom nya standardavtal utveckla arbetssätt och resultat. Fokus bör vara på ökad produktivitet och kvalitet.

3.Här behöver vi jobba mer med tidiga skeden. Jag tycker mig se nya idéer om hur arkitekter involveras i tidigt skede och acceptans för att lägga ökade resurser på projektering.

4.Jag vet att byggbolagens inköpsavdelningar jobbar hårt med leverantörsstyrning och leverantörssamarbete.

5.Var det inte här Per-Erik Josephsson hittade stora produktivitetsförluster? Andelen effektiv arbetstid ute på ett bygge var låg.

6.Här finns mycket att göra. Jämfört med andra branscher visar MGIs studie att vi ligger efter övriga branscher. Men det finns såklart även här saker som görs.

7.Jag ska villigt erkänna att jag inte riktigt vet, men jag tror att detta område kanske är knepigast. Hur lär vi om arbetskraften? Görs det i tillräcklig omfattning?

Jag har läst rapporten översiktligt. Ett avsnitt finner jag dock särskilt intressant. Det är om sambandet mellan projektering och produktivitet. Så här skriver man:

“On the whole, construction firms do not spend enough time getting the design of a project right the first time. Errors in designs—and inefficient designs—have a cascading effect throughout the project that seriously inhibits productivity.” 

“Those who invest more in architectural, engineering, and technical testing as a proportion of sector output have demonstrably higher productivity. In Norway, where the industry invests 30 percent of output on such testing, the gain is almost $20 an hour compared with Sweden, which spends 21 percent” 

Dessa två stycken säger klart och tydligt att vill vi öka produktiviteten måste vi fokusera mer på och investera i tidiga skeden, se punkt 3 ovan. Det betalar sig i ökad produktivitet.

Med detta blogginlägg vill jag säga att vi inte får sluta att prata om produktivitet. Det finns så många anledningar till att vi ständigt ska jobba med produktivitetsförbättringar.

Om ni fortfarande tvivlar på om produktiviteten är låg i svenskt byggande rekommenderar jag denna blogg från Prognoscentet (även om de använder statistik som Hans Lind ifrågasätter)

 

Rikard Silverfur, Näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige

 

En kommentar Lägg till din

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.