Från Karlstad till Amsterdam, Stefan Gustafsson, L67

I statens tjänst Ibland känner jag mig som en relikt från en annan tid, med värderingar och åsikter som inte liksom platsar i dagens individualistiska och marknadsstyrda samhälle. Jag brukar säga att jag är en oföretagsam individ, representerande den sista generationen av fyra som statstjänsteman. Ingen av oss har egentligen bytt arbetsgivare utan enbart bytt…

Fortsätt läsa

Att leva i nutid med ett ben i forntiden och blicken riktad mot framtiden, Per Anders Karlgren, L64

Teknis Det här är min berättelse om ett yrkesliv baserat på utbildningen till lantmätare på sextiotalet. Jag ska genast säga att texten är grundad på mina subjektiva upplevelser. Jag har inte fört dagbok eller minnesanteckningar. Jag har heller inte ansträngt mig för att verifiera mina påståenden genom källforskning. Inledningsvis vill jag också säga att jag…

Fortsätt läsa

Lantmätare – ett yrke för samverkan och utveckling, Jan Hallebro, L64

Min berättelse om Fastighetsdata– några nedslag! Pionjärtiden Aldrig anade jag att jag skulle bli delaktig i en utveckling som på ett så revolutionerande sätt kom att rationalisera registrering av fastigheter och säkerställande av äganderätten till fast egendom, en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Jag tog min civilingenjörsexamen, KTH Lantmäterisektionen 1968. Tänkte mig då att arbeta…

Fortsätt läsa

Den bortglömda kartan som hamnade i centrum. Minnen från utvecklingen av DRK, Olov Olsson L-68

Registerkartan – vad var det ? När jag studerade på KTH i slutet av 60-talet hade vi någon enstaka föreläsning om fastighetsregistret men kartan som hörde till fastighetsregistret – registerkartan och dess historiska föregångare – nämndes nästan inte alls. Efter några år i det statliga lantmäteriet fick jag en tjänst på registerenheten vid LMV i…

Fortsätt läsa

Lantmätare i konsumentkooperationens tjänst, Mårten Rönström L-68

Kooperativa förbundet – ett nationellt industri – och grossiströrelsekonglomerat Efter närmare tolv års tjänstgöring inom offentlig förvaltning i olika roller kändes det rimligt att 1983  ”byta sida” och pröva på yrkeslivet inom den privata sektorn. Denna var vid denna tidpunkt inte särskilt omfattande för den traditionella lantmätaren även om intresset för framförallt fastighetssektorns ekonomiska förutsättningar…

Fortsätt läsa