Plastbanta lekplatser

Att barn ramlar är inget ovanligt, och fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador för barn i förskole- och grundskoleåldern enligt en undersökning gjord av MSB. Och våra lekplatser och skolgårdar måste leva upp till höga krav, vilket jag tror ingen opponerar sig mot. Förutom att garantera säkerheten ska de också vara tillgängliga för personer…

Fortsätt läsa

Guldets makt över saniteten

För tio år sedan avled en förmögen guldhandlare, Lam Sai-wing, under mystiska omständigheter i Hong Kong, beskrivet i ett referat av Verna Yu (A P Writer, 2008). Handlaren var bara 53 och hade byggt upp sitt välstånd på drygt 30 år, sedan han invandrat från fastlands-Kina. Vid sin död var han ordförande i konsortiet Hang…

Fortsätt läsa

Förändringsledning – Allt kommer att bli bra!

Jag arbetar sedan många år med förändringsledning i olika typer av verksamhetsutvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsområdet och har tidigare i olika sammanhang skrivit om förändringsledning. Se t ex följande artikel som även var publicerad i tidningen Samhällsbyggaren under år 2017. Jag har på senare tid reflekterat allt mer över ledarskapets betydelse för lyckosam förändringsledning. Inte minst efter…

Fortsätt läsa