Operahuset i Sydney uppnår koldioxidneutralitet före plan

Det berömda operahuset vid Sydney Harbour, beläget i skuggan av den majestätiska Sydney Harbour Bridge, en jättelik fackverksbåge med 500 m spännvidd över det djupa sundet, har uppnått koldioxidneutralitet fem år före plan. Detta är en liten revansch för de ständiga förseningarna under byggnadstiden, som till sist blev 14 år och till en kostnad som…

Fortsätt läsa

Notre-Dame brinner

När jag skriver detta ska räddningstjänsten ha lyckats få kontroll på branden i Notre-Dame men den är ännu inte släckt. Att sätta ett pris på vårt kulturhistoriska arv är omöjligt, det är ovärderliga värden som oftast inte går att återskapa. När det gäller brandskydd är det något som vi i vår vardag många gånger inte…

Fortsätt läsa

Färdplan för noll fel, brister och slöseri nu!

I december publicerade Boverket en rapport som i mitt tycke inte fått tillräckligt med uppmärksamhet. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/kartlaggning-av-fel-brister-och-skador-inom-byggsektorn/ Slutsatsen i rapporten är att branschen slösar bort upp till 111 miljarder kronor per år. Det är ofattbart mycket. Att vi inte tagit detta till oss och omedelbart tillsatt en kriskommission är talande. Branschen är segmenterad och består till…

Fortsätt läsa

Allt fler elavbrott beror på grävskador och det är knappast hållbart

Elavbrotten orsakade av grävskador eller så kallad åverkan som även omfattar trädfällning, djur, trafik och sabotage ökar kontinuerligt. Övervägande del avbrotten är dock hänförliga till direkta  och därutöver indirekta grävskador. Knappast hållbart och med onödiga reparationskostnader och störningar i elförsörjningen inte bara för hushållen utan samhället som helhet. Figur: Andel i % av totalt antal…

Fortsätt läsa

Våga se våra egna strukturer i vitögat – partiöverskridande

Den 5 november 2015 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en utredning som snart kom att kallas för Mottagandeutredningen (dir 2015:107). Den särskilde utredaren fick i uppdrag att föreslå åtgärder för att ”skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända”. Efter det att utredningen lämnat sitt betänkande Ett ordnat mottagande –…

Fortsätt läsa

Ett oväntat möte

Häromdagen, vid ingången till vår veckolunch med Rotary på Sällskapet, gick jag på en gammal bekant, Holger Wästlund! Det var länge sedan senast, men hans fysionomi inbjuder till omedelbar igenkänning, starka ansiktsdrag, långt böljande hårsvall. Han var på väg till ett möte med -38 års män. Vi tog upp en omedelbar konversation och kunde knyta…

Fortsätt läsa