En fossilfri bilkö är fortfarande en bilkö – Johanna Grant

I slutet på 2014 rullade 4,6 miljoner personbilar i trafik, en stadigt ökande siffra som i praktiken innebär att fyra av fem svenskar väljer bilen. Av dessa fordon kör ca 93 % på fossilt bränsle, samtidigt som alltfler nybilsköpare väljer bränsletörstiga fyrhjulsdrivna bilar för sitt vardagsresande. Bilismen och vägtrafiken är därmed Sveriges enskilt största utsläppspost och tiden är knapp tills Sveriges…

Fortsätt läsa

Pengar växer på träd – Sean Grant

I takt med klimatförändringens intensifiering, hotas det vi tar för givet av naturen. Vi lever i en tid av ökad sårbarhet där behovet av klimatanpassning blivit allt viktigare. Med en stark urbaniseringstrend världen över är det naturligt och nödvändigt att städer utvecklas och växer. Samtidigt kvarstår det faktum att vi som människor behöver fungerande natur och…

Fortsätt läsa