Lantmätare i kunglig tjänst, Christer Lignell L-63

Uppväxt, praktik och utbildning Intressen som väcktes i tidig ålder har i stor omfattning påverkat mitt yrkesliv och därmed även mitt privatliv. Stora delar av sommar- och vinterloven tillbringades från tolvårsåldern (jag är född 1942) på en bondgård i närheten av familjens sommarnöje i Björklinge. Uppvuxen i en medelklassfamilj i Uppsala upplevde jag en stor…

Fortsätt läsa

TORSTEN MINNS från departement och en del annat, Torsten Sandberg L-61

Jag började i lantmäteriet med äganderättsutredningar och ägoutbyten i Järvsö med placering i Hudiksvall. Vid sidan om lantmäteriet har jag varit politiskt aktiv i Centerpartiet. Det har medfört tjänstledighet i perioder som framgår nedan. Karriären avslutades som fastighetsråd vid tingsrätter. Hösten 1969 Telefonen ringer. Lantmäteristyrelsen föreslår att jag skall flytta på mig. Till en grupp…

Fortsätt läsa

Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel: Statusuppdatering 25 februari 2020

Elektras framdrift sedan 1 februari 2020 Den 1 februari inleddes tunnelborrningen från Danderyd till Hammarby Sjöstad. Allt testas och kvalitetssäkras för att därefter få upp hastigheten och i genomsnitt borra i genomsnitt hundra meter i veckan. Hittills har drygt fyrtio meter tunnel borrats. Om ytterligare någon meter sker sonderingsborrning. Efter 150 meter borrad tunnel kommer…

Fortsätt läsa

Ge klimatdeklarationerna ett syfte redan från start

Regeringen går vidare med Boverkets förslag om Klimatdeklarationer och avser införa dem 2022. Jag vill vara tydlig med att jag tycker klimatdeklarationer är behövliga. Vi måste alla bidra till minskat utsläpp, inte minst från materialproduktion och byggande. Jag önskar dock att man inte gått vidare med detta halvhjärtade förslag. När jag tänker på ordet deklaration…

Fortsätt läsa

Modernare byggregler

Den 19 december kom kommittén för Modernare byggregler med sitt slutbetänkande. Strax efter årsskiftet kom den ut på remiss. Remissvaren ska vara inne senast den 15 maj. Det är en tjock lunta på cirka 600 sidor. Finns det då några kloka förslag som likt ett Alexanderhugg löser den Gordiska knuten för att förbilliga byggprocessen i…

Fortsätt läsa

Ett innehållsrikt liv med lantmäteri, hembygdsforskning och idrott. Nils Rågstedt L-50

Uppväxttiden 1930-50 Jag är född i mars 1930 och växte upp på bondgården Smedstorp 8:2 nära Brunnby kyrka i Kullabygden i nordvästra Skåne. Mina föräldrar Petri Nilsson och Ester Olsson kom från granngårdar i Fjälastorp i Brunnby socken och Bölsåkra i Jonstorps socken. De var mycket begåvade men fick nöja sig med folkskola och högre…

Fortsätt läsa

Gävle – en tillväxtmotor

Fler tåg och båtar stärker Gävle-Dala Satsningar på infrastruktur för mer gods via järnväg och sjöfart kan stärka Gävle-Dalaregionen som en hållbar industriregion 2040 med Gävle som draglok. Gävle-Dalaregionen med typisk svensk exportindustri i traditionella branscher som stål- och pappersmassaindustrier söker effektivare och fossilfria godstransporter. Trafikverket, Region Dalarna samt Region Gävleborg och flera av kommunerna…

Fortsätt läsa

Varför lantmätare? – en yrkeskarriär från 1973 till 2013. Lars Magnusson L 68

VISST ÄR DET SLUMPEN SOM STYR Jag tog studenten 1968. Enligt det gamla systemet med muntliga förhör i vissa ämnen på examensdagen. Under överinseende av statliga censorer i klassrummet. Och förväntansfulla föräldrar, släkt och vänner på skolgården (f.d. Östra Real i Göteborg). Men vad gör man – om man vill plugga vidare – och de…

Fortsätt läsa

När lantmätaren blev fastighetsekonom och ledande fastighetsvärderare. Stellan Lundström, L70

Vägen till lantmätare Jag fick mitt första sommarjobb som pinnpojke 16 år gammal. Sommaren var fin, humlorna surrade och lantmätaren jag följde med räknade vinklar på räknesnurran Original Odhner som vevades med en hiskelig fart och plingade – det verkade vara ett skoj jobb. Jag bestämde mig för att bli lantmätare! Realskolan i Norsjö avslutades…

Fortsätt läsa