Våga se våra egna strukturer i vitögat – partiöverskridande

Den 5 november 2015 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en utredning som snart kom att kallas för Mottagandeutredningen (dir 2015:107). Den särskilde utredaren fick i uppdrag att föreslå åtgärder för att ”skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända”. Efter det att utredningen lämnat sitt betänkande Ett ordnat mottagande –…

Fortsätt läsa