Vi kan – och bör – få med barn i dialog om stadsplaneringen

”Det måste vara belysning och värme i bänkarna som drivs av förnybar energi så som solpaneler på plattformstaken”  ”Man måste bygga under mark för att effektivisera ytan i staden”  ”Det borde finnas lekplatser nere på stationen så att barnfamiljer kan vänta där” Åsikterna ovan kommer från den designdialog med skolelever som Sweco arrangerade under Hållbarhetsveckan…

Fortsätt läsa