Vilka risker ska vi få ta?

Vi får göra många riskfyllda saker. Vi får röka. Vi får hoppa fallskärm och klättra i berg. Vi får cykla utan hjälm. Vi får dricka stora mängder alkohol. Ibland används höga skatter för att minska konsumtionen. Ibland finns varningsinformation så att vi får större möjlighet att fatta rationella beslut. Men vi får ändå ta dessa…

Fortsätt läsa

Kompromisser

Jag är trött på bråk och konflikter! Varför kan vi inte hitta vettiga kompromisser? Det finns många viktiga saker i stadsbyggandet. Natur ska skyddas, arkitektonisk värden ska upprätthållas och samtidigt ska det byggas billigt och attraktivt. Men kan det vara så omöjligt att hitta en vettig avvägning mellan alla dessa intressen? För många år sedan…

Fortsätt läsa

Så bygger vi en blandad stad

Ibland behövs nya begrepp för att vi ska kunna föra en mer konstruktiv debatt. I en kommande rapport om socialt hållbar bostadsförsörjning[1] inför vi begreppet Basbostad. Äldre läsare associerar säkert till KFs möbelserie BAS som lanserades i slutet av 70-talet. En Basbostad definierar vi som en bostad som har en bra teknisk kvalitet – det…

Fortsätt läsa

Hur står det egentligen till på den svenska bostadsmarknaden? – Hans Lind

Det finns många bilder av den svenska bostadsmarknaden. En bild säger ”Inte sedan miljonprogrammets dagar har det byggts så mycket bostäder som nu!” och i förlängningen ligger tron att vi snart har bostadssituationen under kontroll. En annan säger att de svenska hushållen lånar för mycket. Lånen är på en historiskt mycket hög nivå i relation…

Fortsätt läsa

Vad händer när bostadsefterfrågan faller – Pris eller kvalitetanpassningar? – Hans Lind

Ekonomer ritar normalt en efterfrågekurva som lutar nedåt och en utbudskurva som lutar uppåt. Om efterfrågan faller så följer då att priset sjunker och att den producerade kvantiteten minskar. Men hur mycket blir det av det ena och hur mycket av det andra?   På vissa marknader, t ex för råvaror, svänger priserna relativt sett…

Fortsätt läsa

Varför är inte alltid värderare snälla? – Hans Lind

När finanskrisen slog till hösten 2008 så dog den kommersiella fastighetsmarknaden. Transaktionsvolymen sjönk till i stort sett noll. Hur reagerade den svenska värderarkåren då? Jo, eftersom det inte fanns några transaktioner till lägre priser än tidigare drog man slutsatsen att de tidigare transaktionerna fortfarande var relevanta och att det därmed inte fanns behov av att…

Fortsätt läsa

Tänk om – Hans Lind

Fredrik Lindströms TV-serie ”Tänk om” handlade om hur Sverige kunde ha utvecklats och hur det kunde se ut idag om INTE visa saker hänt. Tänk om isen inte lagt sig när den svenska armén skulle gå över Stora Bält? Hade Skåne fortfarande varit en del av Danmark?   Men man kan ju också fråga sig…

Fortsätt läsa

Därför är kollektiva förhandlingar på bostadshyresmarknaden problematiska – Hans Lind

Den svenska hyresregleringen tillkom under andra världskriget och var tänkt som en tillfällig lagstiftning. Efterkrigspolitiken handlade mycket om att öka utbudet av bostäder så mycket att konkurrensen skulle hålla nere hyrorna och att en särskild hyresreglering inte skulle behövas. Lägesfaktorn ställde dock till problem eftersom ett stort utbud i ”förorterna” då inte räcker för att…

Fortsätt läsa