Gatorna – stadens vardagsliv

Under mina tre års studier på Stockholms universitet kom jag flera gånger i kontakt med Jane Jacobs, en av samhällsplaneringens mest betydelsefulla teoretiker. Detta trots att Jacobs var verksam under 1960-talet och därav kan det finnas risk att visa av de argument hon använder sig av är föråldrade. Dessutom är Jacobs studier enbart baserad på…

Fortsätt läsa

Människan och staden- fyra forskares tankar om ”socio-spatial dialektik”

Efter tre års hårda studier på Stockholms universitet kan jag nu titulera mig som samhällsplanerare. Under studietiden har jag fått lära mig många begrepp och ett av de som jag funnit mest intressant är ”socio-spatial dialektik”. Forskningsperspektivet på socio-spatial dialektik, även kallad urbansociologi, är förhållandet mellan människa och miljö, vilket först började att uppmärksammas i…

Fortsätt läsa

Storstadsplaneringens relevans för hamnens sociala liv

Lite tankar om hur vi planerar våra svenska hamnar: Som en följd av den urbaniseringsvåg som främst eskalerade under 1900-talet, så bor idag drygt hälften av jordens befolkning i stadsmiljö. I Sverige har staden, sedan 1930-talet, varit den huvudsakliga platsen att bosätta sig i. Efter att innerstäderna började förtätas, kom den svenska stadsplaneringen allt mer…

Fortsätt läsa

Att bo med andra människor

Något jag verkligen fick sätta på prov i USA var mitt tålamod. Att bo tillsammans med någon annan och dessutom dela ett rum med en annan individ är minst sagt en upplevelse. Jag hade turen att få dela rum med någon jag kände, vilket var en enorm trygghet men det gjorde inte upplevelsen mindre ansträngande….

Fortsätt läsa

Släng inte ut idrottsbarnet med miljonprogramsvattnet

”Allt som människor behövde skulle finnas här och mycket lite av det som de inte behövde… Vad behövde då människorna? Kommunala fotbollsplaner behövde de, så att alla barn som ville fick spela. Kommunala elljusspår att motionera i. Kommunala simhallar, kommunala ishockeyrinkar och bandybanor, kommunala bibliotek. Kommunala lokaler att träffas i för att öva sig i…

Fortsätt läsa