Förändringsledning – Allt kommer att bli bra!

Jag arbetar sedan många år med förändringsledning i olika typer av verksamhetsutvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsområdet och har tidigare i olika sammanhang skrivit om förändringsledning. Se t ex följande artikel som även var publicerad i tidningen Samhällsbyggaren under år 2017. Jag har på senare tid reflekterat allt mer över ledarskapets betydelse för lyckosam förändringsledning. Inte minst efter…

Fortsätt läsa

Digital transformation kräver utvecklad kundtjänst

Figur 1: Exempel från kommuner, som visar hur digital transformation leder till att fler ärenden hanteras vid första kontakten i kundtjänst eller genom automatiserade tjänster. Jag har för egen del under det första halvåret 2018 haft förmånen att arbeta med digital transformation av bygglovsprocessen i ett par olika kommuner. Parallellt har jag privat kommit i…

Fortsätt läsa

Digitalisering är inte en IT-fråga!

Under året har du säkert inte missat att ”alla” pratar om digitalisering? Själv föredrar jag begreppet ”Digital transformation” framför digitalisering. Digital transformation innebär så mycket mer: en förändringsresa där t.ex. processer, roller/ansvar, systemlösningar och interaktion med kunder/medborgare utvärderas och utvecklas. D.v.s. det handlar inte bara om att överföra analog information till digital motsvarighet. Vad betyder…

Fortsätt läsa