Samhällsplanering – en nyckel till hållbar mobilitet – Johanna Grant

Att bilen måste anpassas till planetens gränser och bli ren och fossilfri är en central uppgift som förmodligen inte någon ifrågasätter i ljuset av klimathotet. Men i växande kommuner och städer, där konkurrensen om den dyrbara ytan är hård, räcker det inte. Bilen tar plats. Både i fysisk bemärkelse och även i hur den påverkar våra…

Fortsätt läsa

En fossilfri bilkö är fortfarande en bilkö – Johanna Grant

I slutet på 2014 rullade 4,6 miljoner personbilar i trafik, en stadigt ökande siffra som i praktiken innebär att fyra av fem svenskar väljer bilen. Av dessa fordon kör ca 93 % på fossilt bränsle, samtidigt som alltfler nybilsköpare väljer bränsletörstiga fyrhjulsdrivna bilar för sitt vardagsresande. Bilismen och vägtrafiken är därmed Sveriges enskilt största utsläppspost och tiden är knapp tills Sveriges…

Fortsätt läsa