Plastbanta lekplatser

Att barn ramlar är inget ovanligt, och fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador för barn i förskole- och grundskoleåldern enligt en undersökning gjord av MSB. Och våra lekplatser och skolgårdar måste leva upp till höga krav, vilket jag tror ingen opponerar sig mot. Förutom att garantera säkerheten ska de också vara tillgängliga för personer…

Fortsätt läsa