Vad händer när bostadsefterfrågan faller – Pris eller kvalitetanpassningar? – Hans Lind

Ekonomer ritar normalt en efterfrågekurva som lutar nedåt och en utbudskurva som lutar uppåt. Om efterfrågan faller så följer då att priset sjunker och att den producerade kvantiteten minskar. Men hur mycket blir det av det ena och hur mycket av det andra?   På vissa marknader, t ex för råvaror, svänger priserna relativt sett…

Fortsätt läsa

Nu har jag gjort det igen- sagt ja till studenter, kvinnor och byggprojektledare – Tina Karrbom Gustavsson

Samhällsbyggnadssektorn går för högvarv och behovet av fler bostäder, ny infrastruktur, renoverade miljonprogramsområden och nya stadsdelar är enormt. Samtidigt höjs allt fler röster att det råder resurs- och kompetensbrist. Då krävs att man prioriterar.   Företagsledare och samhällstoppar uttrycker allt oftare en frustration över att det råder brist på resurser och kompetent personal. Samtidigt som…

Fortsätt läsa