Staden eller landsbygden? Antiurbana kampanjer florerar på nätet

På sistone har det florerat artiklar mestadels på sociala medier men även i stora dagstidningar med kopplingar till pandemins effekter i samhället. Inläggens gemensamma nämnare är att folk flyttar ut från Stockholm för en blomstrande och romantiserad idyll på landsbygden utan att nämna någonting om det ofrånkomliga bilberoendet. Artiklarna ger sken av att det är…

Fortsätt läsa

Anneberg-Skanstull tunnel

Månadsuppdatering Anneberg-Skanstull tunnel 25 januari 2021 Ytterligare tätning i Anneberg-Skanstull tunnel Nu tätas berget i tunneln på de platser som har visat sig mer vattenförande än förväntat. Entreprenör på plats Svenska kraftnät har anlitat BESAB för tätningsarbetet, ett företag med god kunskap och lång erfarenhet, bland annat från Trafikverket. Den tätningsmetod och produkt som används…

Fortsätt läsa

Swerock deltar i utveckling av ett verktyg för miljövarudeklarering av bergmaterial

För att uppnå en hållbar försörjning av bergmaterial pågår ett ständigt arbete med att minska täkternas påverkan på miljön och klimatet. Livscykelanalys (LCA) är en välbeprövad metod för att på ett systematiskt sätt beskriva miljöpåverkan. Detta ger möjlighet att mäta och sätta mål för Swerock och andra företags eget förbättringsarbete. Allt fler kunder efterfrågar också…

Fortsätt läsa

Statusuppdatering Anneberg-Skanstull Tunnel november 2020

Tunnelborrningen från Danderyd till Hammarby Sjöstad Tunnelborrmaskinen Elektra har passerat under marken i närheten av Danderyds kyrka. Den närmar sig nu Kyrkskolan och de bostäder som är belägna på Klockar Malms väg, Noragårdsvägen och däromkring. Framdriften är mer långsam än förväntat, bland annat till följd av mer tätning av berget. Det finns även andra faktorer…

Fortsätt läsa