Bostadsbyggandet börjar halta och byggkostnaderna är i rampljuset

Här kommer några funderingar över en besvärande kostnadsutveckling som bromsar bostadsmarknaden. Regeringen har publicerat en intressant analys i sin SOU 2019:68 ”Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat”. Många av förslagen synes innebära en ökad flexibilitet och anpassning till marknadsförutsättningarna för olika typer av boende i olika delar av landet. När tekniska egenskapskrav i större…

Fortsätt läsa

Utvecklingsprojekt med EU finansiering kan ge bra uppväxling på insatta resurser

Integrid ett Horizon 2020, https://integrid-h2020.eu/, projekt med 14 partner och 3 demositer. En demosite i respektive Portugal, Slovenien och Stockholm, Norra Djurgårdstaden skall visa upp smartare elnät, lagringslösningar för energi och systemlösningar för att hantera en stor andel elbilar, sol och vind i lokala elsystem. Förutom europeiska forskningsinstitut ingår Ellevio med en liten andel, det…

Fortsätt läsa

Bygg tunnel för E18 genom Danderyd innan norra Stockholm får en egen getingmidja

Ingen sommartorka när det gäller debatten om Danderyd och dess utveckling. En fråga som kan intressera samhällsbyggare är säkert tunnelförläggningen av E18, från Stocksundsbron till strax innan kommungränsen till Täby, som varit på agendan sedan 50 år. Idag en viktig fråga för miljön kring E18 och bristande kapacitet för att hantera all biltrafik som synes…

Fortsätt läsa

Samhällsbyggande en fråga om samhällsplanering i takt med tiden och finansiella förutsättningar

Jag kan konstatera att klimatfrågorna får en allt större uppmärksamhet i det dagliga livet. Greta engagerar ungdomar och barn världen över, EU-valet förstärker bilden av att gröna frågor attraherar fler och fler över hela Europa. Klimatet blir en motfråga till nationalismen som också breder ut sig. Förslag finns från Miljöpartiet och Vänstern om att kravställa…

Fortsätt läsa

Allt fler elavbrott beror på grävskador och det är knappast hållbart

Elavbrotten orsakade av grävskador eller så kallad åverkan som även omfattar trädfällning, djur, trafik och sabotage ökar kontinuerligt. Övervägande del avbrotten är dock hänförliga till direkta  och därutöver indirekta grävskador. Knappast hållbart och med onödiga reparationskostnader och störningar i elförsörjningen inte bara för hushållen utan samhället som helhet. Figur: Andel i % av totalt antal…

Fortsätt läsa

Kaliforniens elsystem är redan grönt och snart kan vi vara där också

I början av november 2018 fick jag tillfälle att medverka vid SPIE, https://spie-switch.com/, Stanford Professionals In Energy. En organisation av mindre omfattning än Samhällsbyggarna men med lite samma ide men ett väldigt fokuserat intresseområde. Samtidigt kan jag konstatera att Stanford rankas ibland som den främsta högskolan i världen inom Electrical engineering. Vem tackar då nej…

Fortsätt läsa

Klimatförändringen en realitet eller bara en prognos – FN:s klimatpanel bjuder in till granskning av underlagsrapporter

SMHI är Focal Point (nationell kontaktpunkt) i Sverige för FNs klimatpanel IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. Aktuellt material presenterades på Naturvårdverkets konferens den 8 oktober i år. Nu finns chansen att både ta del av materialet men också att delta i en bred granskning som efterfrågas av SMHI. Samhällsbyggare med ett långsiktigt perspektiv…

Fortsätt läsa

På gång i sektionen för Hållbar Utveckling och det där med kompetensförsörjning!

Snart dags för sektionsmöte och på agendan finns bland annat förslag till remissvar ”Ekologisk kompensation, Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34)”. Stort engagemang i sektionen utan anspråk på att vara heltäckande dock! Kul och lärorikt för alla tydligen, samtidigt som vi gör Samhällsbyggarnas…

Fortsätt läsa