Spolvattenmängd

Traditionella toaletter i våra bostäder spolas med rent vatten, vilket i samband med föredrag om sanitet väcker upprörda känslor. I en efterföljande diskussion får jag då ibland veta, att man borde använda gråvatten för ett så enkelt ändamål, d v s redan en gång använt vatten till bad, disk eller tvätt, som därefter renats hjälpligt….

Fortsätt läsa

En lantmätarbana – 50 år i Lantmäteriets tjänst, Rudi Olvenmyr L-64

Idrott och studier Det var mitt intresse för kartor som ledde mig in på lantmätarbanan. Detta intresse väcktes på sommaren 1958. Jag var 13 år. Min bror och jag hade antagits som lägerbarn vid Gymnastik- och idrottslägret på Mörtsjöåsen utanför Karlskrona. Under de tre lägerveckorna ägnade vi oss åt gymnastik, friidrott, fotboll och simning. Men…

Fortsätt läsa

Pudrettfabriken vid Bockaryd

I övergången mellan det gamla tillvaratagande samhället, då allt kom till användning, även avfall, och det moderna industrisamhället, som såg avfall främst som ett kvittblivningsproblem, där naturen fick rollen som omhändertagande medium för undanforslande och nedbrytning, uppstod kommunaltekniska lösningar med industriella inslag. En sådan var pudrett-tekniken, av franskans poudrette, ett sätt att bearbeta latrin från…

Fortsätt läsa

Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel: Statusuppdatering 23 mars 2020

Montel News 19 mars 2020 Svenska kraftnät ser risk för förseningar i infrastrukturprojekt till följd av Coronaviruset I en artikel i Montel News, en av Europas största specialinriktade nyhetsbyråer inom elmarknadsområdet, uttrycker Svenska kraftnäts Per Eckemark, chef för division Nät, risk för att stora infrastrukturprojekt kan komma att försenas till följd av Coronavirusets konsekvenser. Det…

Fortsätt läsa

Från arronderingstal till fastighetsindex, Christina Gustafsson, L-72

Min bakgrund var intresse för lantbruksfrågor Jag är uppväxt på en liten gård Myrände i Atlingbo på Gotland och gick på realskola och gymnasium i Visby. Sökte direkt efter gymnasiet i första hand till agronomutbildningen på Ultuna och som andrahandsalternativ lantmäteriutbildningen på KTH. Det var på KTH jag hamnar 1972 och tar civilingenjörsexamen där 1976….

Fortsätt läsa

Stadsutveckling i Malmö blev höjdpunkten i mitt yrkesliv, Börje Klingberg L-68

Det har varit roligt och stimulerande att växla mellan olika arbetsgivare och ha arbetsuppgifter med olika fokus vid olika tidsperioder. Arbetsuppgifter som rört frågor som har varit viktiga för enskilda människor och viktiga i olika faser av samhällsutvecklingen. Jag har bytt jobb i snitt vart sjätte år. Det har varit byten mellan olika arbetsgivare, men…

Fortsätt läsa

Vi kan – och bör – få med barn i dialog om stadsplaneringen

”Det måste vara belysning och värme i bänkarna som drivs av förnybar energi så som solpaneler på plattformstaken”  ”Man måste bygga under mark för att effektivisera ytan i staden”  ”Det borde finnas lekplatser nere på stationen så att barnfamiljer kan vänta där” Åsikterna ovan kommer från den designdialog med skolelever som Sweco arrangerade under Hållbarhetsveckan…

Fortsätt läsa