Vad är målet med våra städer?

Tidigare i höst samlades människor från stora delar av världen för att delta i Uppsala Health Summit som denna gång hade temat ”Healthy Urban Childhoods”. Vad har egentligen Brasilien, Mexiko, Malawi och Sverige gemensamt? En hel del så klart men även en del olikheter när det gäller förutsättningar för stadsbyggnad och samhällsplanering eftersom våra system…

Fortsätt läsa

Hur mycket efter är svensk trafikpolicy?

Mycket har hänt inom trafik- och stadsplaneringen de senaste decennierna, kanske inte så mycket inom anläggningspraktiken men däremot inom det planeringsideologiska och trafikpolitiska fältet, inom policy. Från 1900-talets bilinriktade trafikpolitik har det i flera städer och länder runt om i världen skett en nyriktning, och kan man säga en återgång till, eller kalla det renässans…

Fortsätt läsa

Pengar växer på träd – Sean Grant

I takt med klimatförändringens intensifiering, hotas det vi tar för givet av naturen. Vi lever i en tid av ökad sårbarhet där behovet av klimatanpassning blivit allt viktigare. Med en stark urbaniseringstrend världen över är det naturligt och nödvändigt att städer utvecklas och växer. Samtidigt kvarstår det faktum att vi som människor behöver fungerande natur och…

Fortsätt läsa