Walkshops på Söder i Helsingborg utvärderar trygghetsåtgärder

Att mäta det svårmätbara, validera kvalitativa värden. Det är en del av vardagen för oss som arbetar som samhällsanalytiker på Sweco. Nyligen fick vi göra det i Helsingborg för området Söder, en plats som länge präglats av otrygghet och där stadsbyggnadsförvaltningen startat ett arbete för att ändra på situationen. Trygghet är en ständigt aktuell fråga…

Fortsätt läsa