Gävle – en tillväxtmotor

Fler tåg och båtar stärker Gävle-Dala Satsningar på infrastruktur för mer gods via järnväg och sjöfart kan stärka Gävle-Dalaregionen som en hållbar industriregion 2040 med Gävle som draglok. Gävle-Dalaregionen med typisk svensk exportindustri i traditionella branscher som stål- och pappersmassaindustrier söker effektivare och fossilfria godstransporter. Trafikverket, Region Dalarna samt Region Gävleborg och flera av kommunerna…

Fortsätt läsa

Svensk trafiklagstiftning är utdaterad

Det finns flera lagar och nationella policydokument som styr utformningen av svenska gator. Inom forskningsprojektet Smarta gator på KTH har vi satt de viktigaste av dessa i ett trend- och utmaningsperspektiv och jämfört dem med internationella exempel. Vi har även läst igenom några exempel på kommunala dokument som vägleder gatuutformning. Fem frågor har använts för…

Fortsätt läsa