Påverkansarbete i praktiken – Helena Olsson

Är det första du tänker på när jag säger lobbyverksamhet kaffe och mazariner? Oavsett så kommer jag inte att berätta om jag har mjölk i kaffet eller inte. Jag vill berätta om påverkansarbete i praktiken och hur en hög med lastpallar och en dumpster-marknad kan ändra regelverk.

 

För ett år sedan var ett gäng eldsjälar på Södermalm i full fart med att planera för byggandet av popup-parken Pallis. Det hela började med att söderborna Billy McCormac, VD för Fastighetsägarna Stockholm och filmaren Måns Herngren möttes på en frukost. Det slutade med Pallis. Pallis för att den byggdes av pallar och att vi gärna avslutar benämningar på saker vi gillar med -is. Ungefär såhär gick det till.

 

Dörrknackning och informationsmöte på biograf Victoria blev startskottet. En lördagsmorgon på senvintern kom boende, företag och organisationer i närheten liksom politiker och tjänstemän från Stockholms stad till en salong som lånats ut ett par timmar. Idéerna om vad man skulle kunna skapa tillsammans saknades inte. Ett par arkitekter från White, som sitter på söder, bjöd på ideell basis in till workshop så att de som ville kunde ta fram en modell för parken ihop. På plats fanns också Sara från trafikkontoret som skulle bli handläggare för tillståndsansökan. Kontoret var positivt inställda från start, men Sara lyfte redan då ett varnande finger, tidplanen är tight och regelverket är inte riggat för den här typen av ideella initiativ.

 

Mycket riktigt. Processen blev ett stresstest av systemet. Initiativet hade starkt stöd från båda politiska lägren men kommunen hade ett regelverk som inte hade hängt med. Pallis höll på att ta ände med förskräckelse två veckor innan den skulle byggas upp.

 

Taxorna för upplåtelse av gatumark var desamma, oavsett om det handlar om en ideell eller kommersiell aktör. Eftersom Pallis var tänkt att stå i en månad skulle det kosta en kvarts miljon. Tack vare god förankring och vänner i alla läger kunde trafikkontoret kreativt klassa projektet som religiös verksamhet och en lägre kostnad var säkrad. Hallelulja!

 

Den 29 maj 2015 byggdes Pallis upp på en förmiddag och fylldes under en månads tid med dans, cykelbytardagar, plantbytardagar, stadsodling och dumpstermarknad mm. En månad senare blockades parken ner och skänktes bort på Blocket.

 

På grund av lex Pallis har Stockholms stad ett år senare nu beslutat om förenklade regler och sänkta taxor för ideella initiativ.

Lärdomarna från Pallis-resan har vi samlat i en Handbok i medborgardriven stadsutveckling

 

Nu kan fler förverkliga en idé om sitt kvarter och skapa ett läge. Handboken är något att hålla i handen oavsett om du är ett kompisgäng, en grupp grannar, fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Även kommuner som vill uppmuntra till liknande initiativ kan dra nytta av handboken. För även om avsnitten om t ex ansökan och avgifter baseras på Stockholmsregler så kan den användas som hjälp och inspiration även på andra håll i landet.

 

Påverkansarbete behöver alltså inte nödvändigtvis ske i slutna rum, utan kan tvärtom också ske mitt i det offentliga gaturummet. Och en kopp kaffe, det är inte fel någonstans.

Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.