Planprocessen som ett gummiband – Rikard Silverfur

Det finns de som för fram föregångskommuner med högt bostadsbyggande och effektiva planprocesser som ursäkt för att inte fortsätta med förenklingar av plan- och bygglagen.

 

Missförstå mig rätt. Jag är den förste att gratulera och heja på kommuner som funnit ett sätt att jobba effektivt inom nuvarande PBL. Ni får dock ursäkta mig när jag inte delar synen att man därför inte ska fortsätta att förbättra PBL. I mina öron låter det resonemanget inte helt olikt de från klimatförnekare som inte ser den globala uppvärmningen för att det är kallt just där de befinner sig.

 

PBL medger onödigt nog både en effektiv och en utdragen planprocess

Om PBL medger att planprocessen kan gå effektivt i vissa kommuner men ta oacceptabelt lång tid i andra kommuner behöver det rättas till. Fortsatta ändringar i PBL är nödvändiga så att den inte medger så ineffektiva planprocess som vissa kommuner fortfarande har. Tänk er planprocessen som ett gummiband som kan dras ut. Kommuner med en effektiv planprocess, som t ex Örebro, drar inte ut gummibandet mer än nödvändigt. Andra kommuner både tillåts och fortsätter att dra ut gummibandet så långt som möjligt. Vi har alla hört om planärenden som överstiger tio år. Det är dessa ärenden vi måste komma till rätta med.

Ytterligare PBL-förändringar måste syfta till att inte göra det möjligt att dra ut gummibandet så långt som många kommuner gör idag. Då får vi fler kommuner som jobbar så effektivt som möjligt och med ett endast nödvändigt utdraget gummiband. Föregångskommuner har visat att det går. Därför bör dessa kommuner inte vara negativa till ytterligare PBL-förändringar. De jobbar ju redan effektivt. Att tro att andra kommuner ska ta efter genom att dela med sig av sina erfarenheter må låta fint men är en naiv förhoppning.Det finns kommuner som har en effektiv planprocess, det finns dock fortfarande allt för många kommuner som inte har det oavsett hur många goda exempel det finns. Därför är jag övertygad om att vi kommer att se fortsatta PBL-ändringar. I senaste partiledardebatten lyfte statsminister Löfven att byggande utifrån översiktsplan i diskussionen om bostadsbristen. Det är lovande.

 

 

Att totalt omforma PBL till att bli en främjande lag med incitament för byggande vore helt fantastiskt, men dessvärre något jag inte tror vi kommer att få se. Det skulle kräva att PBL gjordes om från grunden vilket inte är realistiskt

 

Eventuella PBL-förändringar behöver samtidigt kombineras med en målmedveten och kanske riktad kompetensförsörjning hos kommuner och att organisation och rutiner behöver ses över.

 

Vilja regleras inte via PBL

Att arbeta effektivt med planprocessen förväxlas ofta i debatten med viljan att bygga. ”Finns viljan så går det” låter det. Absolut kan det vara så, men det finns gott om exempel där det finns vilja men det tar ändå lång tid eftersom PBL medger det. Nu kommer vi in på en intressant diskussion. Hur skapar vi vilja? Viljan att bygga kan inte nog underskattas. Den är förutsättningen för att ska byggas någonting över huvud taget. Viljan är dock inte alls samma fråga som att arbeta effektivt enligt PBL.

Vilja att bygga finns nämligen inte reglerat i PBL, inte heller innehåller PBL några incitament för kommuner eller exploatörer/byggherrar att bygga. Kanske är det här grundfelet med PBL, att den i sig inte främjar byggande och utveckling.

 

Att totalt omforma PBL till att bli en främjande lag med incitament för byggande vore helt fantastiskt, men dessvärre något jag inte tror vi kommer att få se. Det skulle kräva att PBL gjordes om från grunden vilket inte är realistiskt.

Rikard Silverfur

Fastighetsägarna Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.