Vad gör en ingenjör? – Tina Karrbom Gustavsson

I det senaste numret av KTHmagazine finns en läsvärd artikel om Jenny Johansson, civilingenjör från KTH och projektledare på ÅF, som just nu leder projektet Ostlänken, sträckan Södertälje-Trosa. Jag läser artikeln och imponeras av Jenny Johanssons arbete och kunskaper men förvånas samtidigt över ett par av formuleringarna i slutet av artikeln. Där står att läsa: ”Men hur mycket ingenjörsjobb är det? Kanske inte så mycket.”

 

Vad uppfattas egentligen som ”ingenjörsjobb” och inte? Enligt artikeln leder Jenny Johansson 200 specialister inom t.ex. berg, geoteknik, konstruktion och järnvägsteknik som tillsammans ska utveckla framtidens höghastighetståg och det handlar om enorma pengar, 55 miljarder kronor. Själv beskriver Jenny Johansson att hennes arbete handlar om att föra samman olika teknikområden och att kommunicera med över 200 medarbetare från helt olika teknikområden. Hon beskriver också hur viktigt men svårt det är att undvika missförstånd, och att få alla specialisterna att agera när de ska agera, och ligga lågt när de ska ligga lågt.

Det jag förvånas över är att arbetet som projektledare för ett komplext miljardinfrastrukturprojekt inte uppfattas som ”ingenjörsjobb”. Hur kan arbetet att leda ett projekt med stor samhällspåverkan i generationer framåt och att kommunicera med många olika tekniska specialister för att få alla att förstå varandra och det gemensamma projektet inte uppfattas som ”ingenjörsjobb”?

 

Det finns idag mycket få, om ens några, tekniska problem som är avskilda från ekonomiska, politiska och sociala dimensioner varför teknisk kunskap måste kunna kombineras med ekonomisk, politisk och social kunskap. Det betyder att ingenjörsarbete och ingenjörsutbildning med nödvändighet måste omfatta såväl teknik som ekonomi, politik och samhälle – samtidigt! Det innebär också att förmågan att kommunicera inom och mellan olika områden, såväl tekniska som ekonomiska, politiska och sociala, är central för projektens framgång och i förlängningen för vårt samhälles utveckling.

 

Jenny Johanssons och alla andra projektledares arbete är verkligen ett imponerande och mycket viktigt ”ingenjörsjobb”. Att leda tekniska specialister, organisera komplexa projekt och kommunicera med många olika aktörer är vad ingenjörer gör och behöver kunna göra år 2016.

 

Tina Karrbom Gustavsson, lektor och docent på KTH

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.