Reinventing the suburbs! – Helena Olsson

I höst gick startskottet för ett riktigt viktigt forskningsprojekt vid Södertörns Högskola – Reinventing the suburbs eller Att återskapa förorten i fragmenterade landskap som det heter på svenska.

 

Forskarna ska, i samarbete med näringslivet, studera hur goda förutsättningar skapas för ett växande södra Stockholm ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Frågeställningar av brännhet aktualitet. Fram till år 2050 kommer det att behövas 450 000 – 500 000 nya bostäder i Stockholm. Den här nya årsringen kommer i stort att utgöras av förtätning av förorterna. En utgångspunkt som delas av många är att lyckosam förtätning får en kompletterande roll i ett område samtidigt som det bygger vidare på varje enskilt områdes unika egenskaper. Att prata om alla miljonprogram som likadana, med samma problem och där lösningen är den samma är lika naivt som obegåvat. Komplementen har olika uttryck.

I projektet är frågan om den blandade staden är central i många aspekter.

 

För det första, behövs blandade upplåtelseformer. Bristen på detta är en gemensam nämnare för förorter – antingen är det förorter som präglas av hyresrätter eller småhus. Det måste vara möjligt att göra en bostadskarriär, antingen du vill flytta från hyresrätt till eget hus eller flytta från hus till en hyresrätt. Men blandade upplåtelseformer räcker inte för att skapa stadsliv.

 

För det andra, förtätningen innebär att fler människor bor i ett område. Visst ger det underlag till mer samhällsservice, lokala butiker etc. Men det räcker inte, det går inte att driva en liten kvartersbutik under halvtimman mellan fem och halv sex när alla stressar från stationen och hem. Stadsliv kräver en dagbefolkning som äter lunch, gör sina ärenden på lunchen och så vidare.

 

För det tredje, komplettera med innehåll som boende och verksamma saknar. I hög grad har denna punkt ofta ”löst” i form av projekt där effekten försvinner när pengarna är slut. Det räcker inte. Långsiktig utveckling av ett områdes utbud tar sin utgångspunkt i den lokala efterfrågan. Så våga fråga de boende och verksamma i området vad de vill! Utgår vi också från det unika i området finns också goda förutsättningar för att locka besökare utifrån.

 

Ovanstående insikter är det många som skriver under på, men ändå är samhällsbyggnadssektorn så dålig på att åstadkomma detta i praktiken. Ett skäl till detta är att samhällsbyggnadsområdet präglas av stuprör, det gör att erfarenheter också hamnar i stuprör. Forskningsprojektet siktar på att skapa ett kunskaps-kit som tar tillvara erfarenheter från alla delar och från hela processkedjan i stadskutvecklingsprojekt. Till exempel är ett mål att använda kunskapen om vad det är som får företag att etablera sig och utvecklas i ett område på en ort för att främja tillskapandet av fler arbetsplatser i södra Stockholms. Befolkningen i södra Stockholm reser i hög grad till city eller norra Stockholm när de ska arbeta. Att korrigera dessa flöden så att näringsliv och samhälle i högre grad än idag också frodas i länets södra delar är oerhört centralt. Forskning med klangbotten i näringsliv och praktiska erfarenheter kan utgöra grunden för konkreta insikter om vad och hur saker och ting bör göras för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling i Stockholmsregionen.

 

Helena Olsson, Chef stadsutveckling och samhälle,  Fastighetsägarna Stockholm

 

Om Forskningsprojektet
Reinventing the suburbs tar ett tvärvetenskapligt grepp om stadsutveckling söder om Mälaren. Empiriska studier av stadsutvecklingsprojekt när det gäller områdesutveckling bl a vad gäller myndighetsutövning/planering, delaktighet och betydelse av blandade boendeformer, stadsplanering och entreprenörskap i förorterna samt rumsliga aspekter av förortsekonomin. Projektet löper över tre år.

KK-stiftelsen har traditionellt stöttat naturvetenskapliga projekt o i synnerhet medicinsk forskning. Forskning där akademi o näringsliv samverkar. Detta är KK-stiftelsens första samhällsvetenskapliga forskningsprojekt och även Södertörns största forskningsprojekt i högskolans 20-åriga historia. 

Partners med näringslivsperspektiv är bl a Fastighetsägarna, WSP, Mitt Alby, Huge Fastigheter, NCC, arkitektbyrån wester-elsner och Handelns Utredningsinstitut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.