Världens näst mest tråkiga jobb -Tina Karrbom Gustavsson

Jag erkänner direkt, jag är en projektnörd. Ända sedan studietiden har jag drivits av att arbeta med, reflektera kring, utbilda i och forska om projekt och projektledning och även om jag tycker att projekt och projektledning är bland det roligaste som finns så har projekt och projektledning också sina baksidor.

Det började för mig som för många andra nördar med en entusiasmerande lärare. Den här läraren, som just skrivit klart sin bok ”Jakten på det effektiva projektet”, var skicklig på att fånga mitt intresse för de utmaningar och möjligheter som ligger i organiseringen av tillfälliga och ständigt föränderliga organisationer.

Jag har sedan dess vid flera tillfällen trätt in i rollen som projektledare och då upplevt hur utmanande och utvecklande det kan vara att leda människor och hur underbart det kan vara att gemensamt uppnå visioner och mål som ingen från början trodde var möjliga. Jag har skrivit böcker, artiklar och krönikor där jag reflekterat kring projekt och projektledning och jag har hållit otaliga kurser och föreläsningar i syfte att dela och utveckla min projektkunskap.

Att projekt och projektledning ofta upplevs positivt visar sig i olika undersökningar. Manpower Worklife Life Rapport 2016, som bygger på 4400 svenskars val av drömjobb, visar att intresset för projektledning är stort och projektledare kommer på tredje plats i Manpowers lista över svenska drömjobb 2016. Det stora intresset för projektledning visar sig också på högskolorna där många studenter väljer att läsa enstaka kurser eller hela program inom projektledning.

Det finns också undersökningar som visar på motsatsen. The Sun publicerade nyligen resultatet av en undersökning med rubriken ”Which are the most boring jobs?”. Undersökningen, som är gjord av organisationen Emolument och bygger på svar från 1300 yrkesverksamma, visar att projektledning upplevs som det näst mest tråkiga jobbet. Mest tråkigt har de som arbetar med juridik enligt undersökningen.

De här två studierna är inte heltäckande på något sätt och de säger inte sanningen om världen. De kan ändå fungera som väckarklocka eftersom de indikerar vad vetenskapliga studier (Palm och Lindahl, 2015) också visat, nämligen att förväntningarna på arbetet i rollen som projektledare inte infrias i praktiken. Många ser arbetet som projektledare som ett ”drömjobb”. Vad som sedan ofta möter projektledaren i projektvardagen är bristande inflytande med förlorad motivation och ofta även stress som följd.

Just nu råder byggboom i kombination med kompetensbrist som gör att företag och andra organisationer skriker efter projektledare. Om vi ska klara av att bygga de bostäder och den infrastruktur som efterfrågas kommer det att behövas många motiverade projektledare. Det ställer krav inte bara på mig att utbilda projektledare utan också på chefer att utveckla motiverande arbetsmiljöer för projektledare. Ingen projektledare vill ha tråkigt på jobbet.

 

Tina Karrbom Gustavsson, Universitetslektor KTH

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.