Vad är en bra upphandlingsstrategi? – Tina Karrbom Gustavsson

Målet måste vara en innovativ och hållbar samhällsbyggnadssektor. Men hur ska vi komma dit? Ett viktigt steg är ökad kunskap om upphandling och hur olika upphandlingsstrategier främjar respektive motverkar innovation och hållbarhet. Den nationella och tvärvetenskapliga Formas-finansierade forskningsplattformen ProcSIBE (www.procsibe.se) utvecklar sådan kunskap.

 

I senaste programmet av Snåret (en podcast från Svensk Byggtjänst) står entreprenadformer, ersättningsformer, CM och partnering på agendan. Lyssnaren får sig en dos av upphandlingsrelaterade begrepp och även flera förklarande och förtydligande exempel från de medverkande branschexperterna. Det blir tydligare vad som skiljer totalentreprenad från utförandeentreprenad och att en delad entreprenad ställer stora krav på samordningsskicklighet. Lyssnaren introduceras också till nya begrepp, till exempel ECI (Early Contractor Involvement), men någon egentlig problematisering av begreppen och utvecklingen i branschen görs inte i programmet.

 

Att problematisera är en forskares viktigaste uppgift. Det syftar till att bättre förstå och förklara vad som sker, hur det sker, varför det sker och vilka effekter det får. Ingen forskare kan dock göra allt på egen hand. Ensam är sällan stark. Samhällsbyggandet är så komplext att det krävs olika perspektiv och kunskaper för att bättre förstå och förklara vad som sker och vilka effekter det får. Därför sker den mest utvecklande forskningen ofta i grupp.

 

ProcSIBE utgörs av en grupp forskare från Chalmers, KTH, Lunds tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet och Lunds universitet som tillsammans utvecklar ny kunskap om upphandling. Den kunskap som utvecklas görs tillgänglig bland annat via ProcSIBEs hemsida (www.procsibe.se) där det publiceras rapporter, presentationer och artiklar för alla i branschen att ta del av. Forskarna inom ProcSIBE kommer också under året att dela med sig av sin kunskap här i Samhällsbyggarbloggen. Läs bloggen under året och kommentera gärna!

 

P.S. För dig som är kunskapstörstig och redan nu vill veta mer om begreppen entreprenadform, upphandlingsform, ersättningsform och samverkansform och hur de hänger ihop rekommenderar jag två rapporter:

 

Entreprenadupphandlingar – Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?”av Per Erik Eriksson och John Hane 

 

Upphandlingsstrategier för utmanande projektförutsättningar i trånga innerstadsprojekt

av Per Erik Eriksson och Tina Karrbom Gustavsson 

 

Tina Karrbom Gustavsson, KTH

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.