Goda grannar med potential & inflytande – Emma Henriksson

För dryga tio år sedan besökte jag fastighetskonferensen Business Arena och fick en slags obehaglig känsla. Den nya redovisningsstandarden IFRS var ett hett ämne och vinst skapad av fastigheternas värdeökning synliggjordes. Vi hade ett decennium av positiv värdeutveckling bakom oss och i ett anförande blickade en vd framåt och sa att vi inte kunde förvänta oss lika goda tider framöver, utan nu måste vi börja jobba med driftnettot – alltså intäkter och kostnader. Absurt tyckte jag. Hade han alltså tidigare varit ignorant beträffande resurseffektivitet?

 

Visst fanns det företag även då som hade ett mer resurseffektivt förhållningssätt. Jag hade själv jobbat på ett företag som såg värdet i att jobba med hållbarhet, men generellt så lyste frågorna med sin frånvaro på de stora fastighetsarenorna. Samma år, som jag hört vd:n tala, spred presidentkandidaten Al Gore sin film ”En obekväm sanning” och övertygade många om att det inte längre råder någon tvekan om att människan påverkat klimatet. Något år senare inledningstalade Anders Wijkman på samma konferens och han lyckades öppna ett bredare intresse för hållbarhet i branschen.

 

Sedan dess har det hänt mycket och hållbarhetsaspekter av olika slag från stadsutveckling till skatt och resurseffektivitet finns med på agendan. Fastighetsbranschen som helhet har tagit stora kliv framåt, men det är ändå bara början. Vi kan bättre. Vi är en bransch som har ett gigantiskt inflytande och påverkan på såväl människor som miljön och klimatet. Inkluderar vi sedan våra hyresgäster och alla de människor som använder våra platser så blir påverkan och möjligheterna enorma.

 

Klimatförändringarna är redan här och vi vet inte hur stora de kommer att bli, men vi vet att bygg- och fastighetsföretagen är betydande aktörer. Vi har minskat energianvändning i våra byggnader och det måste vi fortsätta med. Dessutom behövs mer resurseffektiva, klimatsmarta och cirkulära processer och material i byggskedet.

 

Det gör mig varm i hjärtat att fler och fler vidgar perspektivet utanför byggnaderna. Vi behöver jobba med stadsutveckling och livet i och mellan husen. I det ingår hur vi utformar miljöer där människor är trygga och trivs. Miljöer som gör det möjligt att leva och verka på ett hållbart sätt. Miljöer som bjuder in till möten och interaktion. Vi har faktiskt möjlighet att påverka vad människor gör och hur de mår. Vi behöver verkligen tänka till ordentligt när vi fyller staden med innehåll och varsamt utveckla grönytor, bottenvåningar, stråk, torg och mötesplatser.

 

Jag nämnde hyresgästerna tidigare. Genom att hyresvärd och hyresgäster samarbetar kring hållbarhet kan vi nå så mycket längre än vad var och en gör på egen hand. Detsamma gäller branschkollegor. Jag har ett fantastiskt gott samarbete med mina branschkollegor. Och med en rad andra kloka människor också.  Hålbarhetsområdet växer i takt med att företag och dess ägare, finansiärer, kunder och andra intressenter inser att hela verksamheten ska vara hållbar. Ingen är bra på allt med de flesta är bra på något.

Hållbarhet är alldeles för viktigt för att sitta för sig själv på kammaren med. Fastighets-, ja hela samhällsbyggnadsbranschen har unika möjligheter och påverkan. Påverkan på miljön, klimatet, människor och påverkan på företagets värdeutveckling och lönsamhet. Jobba på, men glöm inte bort att ta hjälp av varandra och att dela med er av erfarenheter och smarta lösningar. Det är värdefullt med goda grannar.

 

Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.