Vem vill inte bygga ett attraktivt samhälle? – Helena Tellberg

Jag har hört att det är resursbrist i samhällsbyggarbranschen, men vem skulle inte vilja bygga omgivningen vi lever i.

 

Tänk att kunna ordna så mormor och morfar kan promenera ute även om det är mörkt och kallt, utan att halka eller känna sig osäkra. Tänk att bygga hus som städar sig själva och där det finns vårdcentral och restaurang i bottenvåningen om mamma och pappa blir sjuka eller får besök av mig. Tänk att i Sverige kunna bygga och sitta på en röd trappa, likt den som finns på Times Square på Manhattan i NY, med världens alla kulturer som passerar förbi i verkligheten. Tänk att kunna bygga alternativa transportslag, utveckla nya byggmaterial och produktionsmetoder som gynnar ett miljömedvetet, inkluderande och resurs effektivt samhälle. Tänk att bygga ett samhälle där vi har förtroende för varandra.

 

Historiskt var det en begränsad skara människor som hade kunskap och resurser att bygga samhällen. När man passerar ett vackert gammalt hus kan man se arkitektens namn ingraverat i fasaden. När man passerar ett bygge idag ser man en lång lista av medverkande aktörer för att färdigställa ett byggprojekt. Vi är många som ska sträva åt samma håll och förstå vår egen och varandras uppgift för att det ska bli ett bra byggprojekt. Ur detta perspektiv har behovet av partnering vuxit fram. Partnering är en samverkansform för att skapa tillit och därmed möjliggöra utveckling i projektet, istället för att vi följer upp och kontrollerar varandra. Trenden finns i flera länder och branscher och är här för att stanna. Arbetssättet tillåter bästa lösningen för projektet i dialog med projektets alla parter, istället för att bara bygga enligt förfrågan oavsett hur denna kan tolkas. Arkitekten förr var säkert en mycket klok person, men dennes kunskap och erfarenhet tillsammans med övriga aktörer i byggbranschen idag kommer lösa fler behov. Detta arbetssätt gör samhällsbyggarbranschen attraktiv för kunden och de som arbetar i byggprojekten. Tänk att vara i en bransch som utvecklar det samhälle vi lever i.

 

Det är fortfarande så att barn inte föds på internet, utan i samhället, det är här det händer.

Grattis till ditt val att bli samhällsbyggare och välkommen till branschen.

 

Helena Tellberg, Ordförande Samhällsbyggarna Region Väst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.