Vad förväntas av en byggprojektledare? – Tina Karrbom Gustavsson

En av fördjupningarna på civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad på KTH heter byggprojektledning. Häromdagen hade vi workshop i syfte att utveckla fördjupningen och mitt i allt prat om historia, progression, färdigheter, förmågor och framtid var det en jobbannons från Riksbyggen som fångade allas vår uppmärksamhet.

Ni som känner mig vet att jag anser prat vara bland det viktigaste som finns. Genom prat och inte minst småprat skapar vi förståelse och mening om varandra, vår omvärld och oss själva. Genom prat bygger vi kunskap och värden. Min avsikt är alltså inte att reducera pratet på workshopen till något sekundärt. Tvärtom. Pratet utvecklar vår utbildning. Men det var ändå en helt annan sak än pratet som jag tar med mig i tankarna till hängmattan i sommar.

Ett sätt att bättre förstå vilka förväntningar som finns på byggprojektledare kan vara att läsa jobbannonser. Där skriver arbetsgivare mer och mindre utförligt vad de förväntar sig. Bland de jobbannonser vi läste och sedan pratade om var det en annons som stack ut från mängden. Medan de flesta andra annonserna radade upp förväntningar på specifika programvaror och projektstyrningsmetoder, ibland väldigt utförliga beskrivningar av konkreta arbetsuppgifter och en lång rad av personliga egenskaper och erfarenheter skrev Riksbyggen bland annat följande i sin annons efter en biträdande projektledare:

Som biträdande projektledare på Bonum arbetar du parallellt med någon av våra projektledare. Till en början tar du ansvar för vissa delar i processen. Vilka delar det är beror på dina kunskaper och tidigare erfarenheter. Det kan vara någon eller några av delarna allt från den tidiga planeringen av projektet till inflyttningsfas och garantitid. Ambitionen är att du skall utvecklas här tillsammans med oss och din mentor till att kunna ta ett helt ansvar för egna projekt.”

Den här annonsen utgör ett mycket viktigt stöd i vårt fortsatta arbete att utbilda kritiskt tänkande, självständiga, hållbarhetsmedvetna, samarbetskunniga och kommunikativa studenter. Vilken programvara som de för ögonblicket arbetar med är en sekundär fråga. De lär sig snabbt en ny.

Trevlig sommar allihop!

Tina Karrbom Gustavsson, Universitetslektor KTH

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.