Hur står det till med innovation i bygg? – Tina Karrbom Gustavsson

Hur ser det ut med innovation i bygg? Vad driver innovation och vad behövs för framtiden? Dessa frågor diskuterades på en konferens i Cambridge nyligen och här följer några av mina reflektioner efter konferensen.

 

Innovation är nu ett aktuellt tema på många konferenser, frukostmöten och styrelsemöten inom bygg. Förenklat kan man säga att innovation handlar om nya sätt att skapa värde. Det kan handla om en ny produkt eller tjänst som utvecklas och kommer till nytta för användare (produkt- eller tjänsteinnovation), men det kan också handla om att en befintlig produkt eller tjänst som utvecklats i ett sammanhang kommer till nytta i ett annat (omvänd innovation). Även nya eller förändrade processer och arbetsmetoder kan ses som innovation (processinnovation), liksom när flera av varandra beroende aktörer förändrar förutsättningarna och tillvägagångssätten för samarbete och utbyte (systemisk innovation).

 

Det råder ingen enighet om vad som driver innovation inom bygg. Medan några argumenterar för att det krävs efterfrågan för att skapa innovation, argumenterar andra med hjälp av exemplet Iphone för motsatsen. Följer innovation av medveten planering och styrning, av nyfikenhet hos individer eller av tillfälligheter? Eller handlar det om företagskultur? Här behövs mer kunskap. Det råder dock enighet om att uppfyllandet av de17 Globala hållbarhetsmålen till år 2030 kommer att kräva innovation, och då räcker det inte långt med inkrementell innovation (lite i taget genom ständiga förbättringar) utan det kommer krävas radikal innovation (omvälvande och avgörande förändringar). Frågan är: Hur ska det gå till?

 

I diskussioner kring innovation inom bygg är det många som lägger stort fokus vid goda exempel från sektorn medan andra riktar blickarna utåt mot industriella förebilder inom framförallt bilindustri. Inget ont i det, det finns många värdefulla erfarenheter att lära av både inom byggsektorn och av bilindustrin. Men det kommer inte att räcka. Skarpa blickar, lyhörda öron och öppna sinnen behöver riktas mot andra branscher med andra typer av organisationer och mot individer med andra förutsättningar, visioner, erfarenheter och kompetenser. Radikala innovationer föds sällan i slutna rum.

 

Tina Karrbom Gustavsson, Universitetslektor KTH

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.