Så kan du utmana ditt tänkande – Tina Karrbom Gustavsson

Innovation har varit en trend under 2017. Med innovation menas något nytt som skapar värde. Det kan vara en ny produkt, en ny process, ett nytt arbetssätt eller en gammal teknik använd i ett nytt sammanhang. Är innovation och nytänkande viktigt för dig? I så fall ska du läsa vidare.

 

Vi förstår, beskriver och tolkar världen på olika sätt. Vilket sätt vi använder beror till stor del på vår utbildning. Om vi till exempel beskriver en organisation eller bransch med hjälp av kugghjul har vi troligen en ingenjörs- eller teknikutbildningsbakgrund och vi lägger fokus på att få kugghjulen att snurra effektivare. Om vi istället beskriver en organisation eller bransch som ett nätverk har vi troligen en ekonomiutbildningsbakgrund och vi lägger då fokus på nätverkets utbredning, noder och kopplingar.

 

Beroende på vilket sätt – vilken metafor – vi använder för att beskriva och analysera en organisation eller bransch ser vi olika saker och vi kommer att betona olika saker som särskilt betydelsefulla. I exemplet med kugghjulen betonas produktionseffektivitet och i exemplet med nätverket betonas marknadsutveckling. Om vi alltid väljer samma metafor förblir vi ”snäva” i vårt tänkande och vi kommer oundvikligen att förbise annat som kan vara betydelsefullt eftersom det inte ”ryms” i den metafor vi valt.

 

För er som vill utmana ert tänkande och skapa bättre förutsättningar för innovation rekommenderar jag boken ”Images of Organization” av Gareth Morgan. I den här klassikern visar Morgan med hjälp av olika metaforer – en maskin, en organism, en hjärna, en politisk arena eller ett psykiskt fängelse – olika sätt att uppfatta en organisation eller en bransch. Metaforerna ökar förståelsen för de egenheter som en organisation eller bransch har och de erbjuder en möjlighet att tänka utanför den hemtama och invanda” boxen”. Ni som vill släppa sargen, vidga vyerna och innovera mer: läs Morgan i jul.

 

Tina Karrbom Gustavsson, Universitetslektor KTH

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.