Digitalisering är inte en IT-fråga!

Under året har du säkert inte missat att ”alla” pratar om digitalisering? Själv föredrar jag begreppet ”Digital transformation” framför digitalisering. Digital transformation innebär så mycket mer: en förändringsresa där t.ex. processer, roller/ansvar, systemlösningar och interaktion med kunder/medborgare utvärderas och utvecklas. D.v.s. det handlar inte bara om att överföra analog information till digital motsvarighet.

Vad betyder digital transformation? En definition kan vara verksamhetsutveckling baserad på digital teknologi som dramatiskt kan förbättra/effektivisera en organisations prestationer och/eller produktutveckling.

En digital transformation innebär att ”vända på alla stenar” inom en organisation för att se vad som kan göras bättre genom att föra in digitala dimensioner och automation. Ett ökat användande av digital teknologi leder inte bara till förbättringar av befintliga produkter och processer, utan många gånger även till att helt nya möjligheter skapas.

Figur 1: Exempel från kommuner, som visar hur ökade krav på digitalisering kan leda till att fler ärenden hanteras vid första kontakten i kundtjänst eller genom automatiserade tjänster.

Digital transformation innebär verksamhetsutveckling, d.v.s. det är verksamheterna som tar initiativ till verksamhetsutveckling baserad på digital teknik. Den digitala transformationen är alltså inte en IT-fråga utan en verksamhetsfråga.

 

Figur 2: Kunders/Medborgares reflektioner, kring den digitala transformationens möjliga effekter

Hur kommer du då igång med verksamhetsutvecklingen baserad på digital teknik? Jag tänker att det är viktigt att inom din organisation sätta en vision/målsättning med den digitala transformationen som är i linje med verksamhets- alt. affärsplan. Det räcker dock inte, utan baserat på vision/målsättning fastställs sedan en handlingsplan med prioriterade aktiviteter som genomförs och som steg för steg för din organisation närmare visions- och måluppfyllelse.

Jag har lånat rubriken på blogginlägget från IT- och Telekomföretagen som under året drivit tankesmedjan ”Digital utmaning” om framtidens samhälle. Ägna gärna lite tid på det nya året för att ta del av tankesmedjans slutsatser och diskussioner, se: http://www.digitalutmaning.se/. Mycket intressanta tankar kring en spännande framtid!

 

Jan Zakariasson, VD Agima Management AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.