Hållbar produktion – vad är det?

Intresset för hållbar produktion är stort och ökande. När jag säger hållbar produktion, vad tänker du på då?

De flesta som jag möter associerar hållbar produktion med resurseffektiv tillverkning av t.ex. lastbilar, läkemedel eller bostäder genom standardisering, automatisering och digitalisering. Dessa associationer utgår i allt väsentligt från ett rationellt industriellt produktionsperspektiv, dvs de utgår från tillverkarnas perspektiv och hur tillverkarnas metoder, produkter, tjänster och processer kan effektiviseras. Detta perspektiv känner vi igen från industrialismen då massproduktion skapade förutsättningar för tillverkaren att göra samma sak på samma sätt upprepade gånger och uppnå ett mer effektivt användande av resurser.

Häromveckan blev jag och min kollega intervjuade om hållbar byggproduktion. Till intervjuarens förvåning utgick vi inte från det traditionella rationella produktionsperspektivet. Vi valde att inte fokusera på tillverkarna, dvs byggentreprenörerna och hur deras metoder, produkter, tjänster och processer kan effektiviseras, utan vi fokuserade istället på beställarna och deras upphandling, dvs på efterfrågan. Ett sådant perspektiv vänder på steken. Det vi gjorde var att, för att använda två klassiska produktionsbegrepp, utgå från pull och inte push. Genom att fokusera på beställarna och hur beställarna upphandlar entreprenörer uppmärksammar vi efterfrågesidans roll och möjligheter att bidra till hållbar byggproduktion. Erfarenheter säger att när beställarnas behov, förväntningar och krav ändras, ja…då brukar det hända saker.

Upphandling som drivkraft för hållbarhet och innovation är temat för forskningen inom den nationella kunskapsplattformen ProcSIBE. Läs mer på:  www.procsibe.se

Tina Karrbom Gustavsson, Universitetslektor KTH

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.