Utred koordinatbestämda gränser nu

Att handläggningstiderna hos Lantmäteriet för fastighetsbildning nu överstiger ett helt år är bekymmersamt.

Olika förslag har kommit från såväl Lantmäteriet som Statskontoret på hur interna processer och organisation kan effektiviseras. Det är naturligtvis bra. Enligt mig är dock båda dessa myndighetsanalyser en smula introverta och tittar i princip inte alls på hur själva fastighetsbildningen kan moderniseras.

För det får man leta i andra rapporter och förslag som lagts fram. Det är precis vad Fastighetsägarna, Byggherrarna och Sveriges Byggindustrier har gjort i rapporten Åtta förslag för att effektivisera och utveckla svensk fastighetsbildninghttp://www.fastighetsagarna.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/nyheter-2017/digitalisera-fastighetsbildningen-och-inratta-fler-kommunala-lantmaterier

Det förslag jag personligen vill slå ett slag för är digital fastighetsbildning. För att det ska vara möjligt krävs att koordinatbestämda gränser ges rättslig verkan. För mig är det en gåta att Sverige inte är närmare att införa koordinatbestämda gränser än vad man är. Frågan har varit föremål för flera tidigare utredningar, den första redan under 1980-talet. Lantmäteriet har i en utmärkt rapport från mars 2017www.lantmateriet.se/contentassets/573ebe8fc3544a1695eb1c2f54b0b048/rapport-_dnr-508_2017_939_koordinatbestamda-granser_-regeringsuppdrag-n2015_08894_subt_n2015_08630_kls-delvis.pdf återigen tittat på frågan och kommit fram till följande

”Den totala samhällsnyttan med koordinatbestämda gränser är enligt arbetsgruppens uppfattning av sådan betydelse att det inte bara är önskvärt utan även nödvändigt att reformera systemet”

Rekommendationen är:

”Regeringen bör tillsätta en särskild statlig utredning för att utreda och utforma lagförslag till att gränserna i första hand bestäms genom koordinater”

Det är ovanligt att en myndighet så tydligt uppmanar regeringen till handling. Jag berömmer Lantmäteriet för modet. Trots det har Bostads- och digitaliserings(!)ministern inte agerat.

Jag vet inte vad det beror på. Kanske har det att göra med att man inväntar de nya Digitaliseringsmyndighet https://geoforum.se/nyheter/307-smarta-stader-landskap/3291-digitaliseringsmyndigheten-till-sundsvall som är på plats i Sundsvall 1 september. Det är dock spekulation från min sida. Förhoppningsvis initierar regeringen den efterfrågade och nödvändiga utredningen inom kort.

 

Rikard Silverfur

Fastighetsägarna Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.