Så botar vi ålderssjukan

Dra lärdom av andra debatter och låt andra än de direkt drabbade driva åldersdebatten – först då skapas förutsättningar för verklig förändring, skriver John Mellkvist, PR-konsult, framtidsspanare och huvudtalare vid Samhällsbyggnadsdagarna 2018.

Ju äldre vi blir desto yngre känner vi oss, visar en färsk undersökning publicerad i Frontiers in Psychology. Tidpunkten när vi anser oss gamla flyttas helt enkelt framåt medan vi åldras, vilket ju är hoppingivande att känna till. Tyvärr återspeglas detta faktum inte i arbetslivet, där andra undersökningar visar hur dramatiskt responsen på jobbansökningar minskar ju äldre den sökande är. Med snabbt stigande medelålder och allt längre arbetsliv inser de flesta att något måste göras. Men hur?

För att uppnå varaktig förändring är ”de små stegens revolution” att föredra, eftersom tvära kast nästan alltid leder till motreaktioner. Sunda beslut måste bli lättare och mer motiverande, och en förutsättning är nya och starkare argument samt inte minst – resultat. Det behövs nya ord, som bildsätter situationen på ett nytt sätt och inspirerar till ett bättre beteende. ”Åldersmedvetenhet” är ett sådant ord som kommer starkt och som jag gillar eftersom det appellerar till insikt. Ett annat, som jag själv använt en hel del är ”kompetenssvinn”. Precis som matsvinnet – beskriver det ett oansvarigt slöseri med fullt dugliga resurser på ett alarmerande effektivt sätt.

Viktiga lärdomar kan också dras från andra debatter som jämställdhet och miljömedvetenhet. Där har man lyckats flytta attityderna så att det nu känns mer rätt att göra rätt. Då blir det också enklare att flytta fram den direkt tvingande lagstiftningen, med minimalt motstånd. Det är precis detta som behöver göras för att minska ålderismen.

Men jag vill lyfta en sak till som vi kan lära av miljö- och jämställdhetsdebatten. Många riktigt stora steg togs när helt nya ambassadörer fick utrymme och kunde upplysa och omvända sina gelikar. Ofta de som mest behövde ta till sig budskapen. Jämställdhetsprojektet #HeForShe målsätter manligt deltagande redan i namnet. Elon Musks Tesla är skapad för att övertyga bilälskare genom sitt utseende och sin prestanda och Impossible Burgers växtbaserade hamburgare presenteras precis lika oemotståndligt drypande som en traditionell hamburgare, för att de mest inbitna köttälskarna både ska välja och svälja dem.

Vad som alltför ofta sker inom problemområden är att de som drabbats eller representerar en viss intressegrupp går samman för att utöva påtryckning, bli en motvikt eller ta en fajt. Missförstå mig rätt här, eldsjälar är en viktig kraft och att som drabbad försvara sig är helt naturligt. Likaså driften att söka sig mot likasinnade. Men det skärper konflikten och triggar även försvarsbeteenden hos motparten som då får betydligt svårare att byta perspektiv och ståndpunkt.

Åldersdebatten är unik eftersom alla befinner sig på samma sida, med samma väg att vandra. Att åldersdiskriminera är alltså inte bara ett lagbrott sedan 2009, det är dessutom en grav förolämpning mot ditt framtida jag. Ålder är varken lika med kompetens, förmåga eller potential, men det är i högsta grad identifikation. Ålderism är en dold sjukdom som gör stor skada om vi inte talar om den. För att bota ålderssjukan är det då helt avgörande att personer från de åldersgrupper som är minst drabbade för fram budskapen – då blir kraften att förbättra situationen som störst.

John Mellkvist, Huvudtalare på Samhällsbyggnadsdagarna 2018 och PR-konsult och framtidsspanare på Mindmakers PR

– Jag är PR-konsult och framtidsspanare på Mindmakers PR. Min roll är att hjälpa uppdragsgivare, som både är företag, organisationer och individer, att formulera och nå ut med sina budskap, så att de i sin tur kan öka sitt inflytande eller kommersiella genomslag. Jag föreläser även om trender och framtid. På ett personligt plan är jag engagerad i att minska ålderism och åldersdiskriminering – på arbetsplatser och i samhällslivet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.