Så kan flera tjejer bli nyfikna av att läsa teknik

Vi är många som vill se en mer jämställd byggsektor. Företagsledare, forskare, politiker och många medarbetare inom byggsektorn. Men, hur ska vi komma dit? Ett viktigt steg är naturligtvis att uppmuntra och ta tillvara på tjejers intresse för teknik. Jag har haft förmånen att arbeta med två 15-åriga tjejer den här veckan. De har gjort sin prao hos mig på KTH och här reflekterar de kring temat ”tjejer och teknik”. Läs och inspireras!

Varför är det flest killar som väljer att läsa teknik? Hur kommer det sig att tjejer tappar intresse för teknik? Hur kan det lösas?

Idag är det fler killar än tjejer som väljer att läsa teknik. Orsakerna till det är många. På Malmö högskola har det gjorts en undersökning som visar att man påverkas redan som barn av sina föräldrar. Föräldrarna köper bilar, lego och experiment till killarna vilket gör dem intresserade till att bygga, konstruera och lösa problem redan vid tidig ålder. Till tjejer köper föräldrarna dockor, ’låtsasmat’ och kläder vilket gör dem intresserade till att lära sig att sy och baka.

En annan orsak enligt undersökningen är att många tjejer tycker att no-ämnena är tråkiga och svåra att förstå. Tjejerna vill därför att utbildningen ska ändras gällande upplägg och innehåll. För de flesta tjejer är det lättare att experimentera istället för att bara läsa texter som hjälpmedel.

En ytterligare orsak är att man har olika synsätt på vad “teknik” egentligen innebär. Studien från Malmös högskola visade också vad tjejer associerar med ordet teknik och definitionerna var väldigt olika. De flesta tänkte på datorer och elektronik. En mindre andel tänkte på lösningar av problem, uppfinningar och forskning. Det visar alltså att tjejernas uppfattning skiljer sig från vad skolorna faktiskt utbildar.

Enligt en studie på Linköpings universitet är följande punkter orsaker till att tjejer tappar sitt intresse för teknik när de blir äldre: avsaknad av identifikation, lågt självförtroende, yttre påverkan och förväntningar, bristande ämneskompetens hos läraren och val av material.

Att synliggöra teknikintresse är en viktig faktor till förbättring. Flickor är intresserade av teknik men flickors teknikintresse gestaltas inte alltid på samma sätt som pojkars teknikintresse. När tjejer är teknikintresserade anses de ofta som ambitiösa. Men när killar är teknikintresserade anses de som just teknikintresserade. Det skiljer alltså.

Oftast är fallet för flickor som går på traditionella teknikprogram på gymnasiet eller på högskolan att de är den enda tjejen i klassen eller på programmet. Dessa flickor får ofta inta en ofrivillig roll som ”tjejen på teknik” eller som en talesperson för utbildningen trots att önskan hos henne kanske är att bara få vara vilken elev som helst.

Många högskolor arrangerar olika föreläsningar och experiment för att locka fler tjejer och få dem engagerade och nyfikna av teknik. Ett bra exempel på en festival där man vill intressera tjejer för teknik är KTHs Teklafestival. År 2016 var Robyn med på festivalen för att hjälpa till med att skapa ett intresse för teknik och bli som en förebild för unga tjejer. Detta är något vi tycker är en väldigt bra strategi för att sprida intresset för teknik.

En förebild för oss är en no-lärare på vår skola. Hon är alltid engagerad och gör lektionerna roliga och intressanta. Hon låter oss testa själva.

/Tina Karrbom Gustavsson

Källor:

  • Johansson, B., Gerasovski, D., Balint, L. (2006). Flickor och teknik – Är flickor otekniska? Examensarbete 10 poäng, Lärarutbildningen, Malmö Högskola.
  • Stolpe, K., Höst, G., Hallström, J. (2018). Teknikdidaktisk forskning för lärare – Bidrag från en forskningsmiljö. NATDID, Linköpings Universitet.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.