Strandskydd?

I Sverige är det en självklarhet att alla har tillgång till stränder, förutsatt att det inte finns ett hus på tomten i anslutning till den. Många gånger hindrar inte ens detta människor från att bruka vad de tror är allmännyttan. Anledningen till att jag nämner detta är för att vi har ett landställe i Värmland som vi alltid hittar folk på och behöver be lämna tomten eftersom den är privat. Samma sak gäller självklart i USA, du har inte rätt att beträda någon annans mark utan tillåtelse.

Det värsta en person i Sverige kan bemötas av när man är på fel tomt, är dock en arg tomtägare som ber dig att lämna tomten. Samma sak gäller inte riktigt i USA. De flesta har nog hört talas om termen ”trespassing” (juridisk term som motsvarar intrång), vilket ger amerikaner rätten att försvara sig mot personen som väljer att träda in på deras tomt utan tillåtelse. De flesta är nog också bekanta med att USAs grundlag (2nd Amendment) ger amerikanerna rätt att bära vapen. Dessa vapen har de alltså rätt att försvara sig med om någon befinner sig på deras tomt utan tillåtelse.

Att tillträda någons egendom och eventuellt bli hotad är något jag har varit rädd för enda sen jag kom hit. Det är inte alltid tydligt vad som är privat egendom och vad som tillhör allmänheten, men konsekvensen för att göra ett misstag kan potentiellt kosta en livet. I realiteten hoppas och tror jag inte att oskyldiga medborgare råkar ut för detta särskilt ofta men det är ändå väldigt läskigt att det skulle kunna hända. Jag skulle dessutom vilja argumentera för att det blir svårare och svårare att urskilja privat från allmänna ytor då privatiseringen ständigt ökar.

Jag kan tycka att strandskyddet många gånger går till överdrift i Sverige. Varför ska jag inte få bygga på min egen tomt där det redan finns en bostad och som dessutom inte är till för allmänheten? Samtidigt tycker jag om att allmänheten har rätt till ytor vid vatten och att inte vem som helst kan köpa en tomt och bebygga den inom strandskyddets gränser. För att strandskyddet ska kunna upphävas behövs särskilda skäl och att intresset för upphävandet ska väga tyngre än själva strandskyddintresset. Sen finns det en massa undantag och exempel på vad som kan anses väga tyngre än strandskyddet, men privatintressen är normalt sett inte ett av undantagen.

Jag tror att många kan hålla med om att strandtomter är otroligt trevliga och är något som många skulle vilja ha. De flesta kan nog också hålla med om att Sverige har otroligt stora ytor som leder till strandområden som inte nyttjas. Behöver dessa områden verkligen vara öppna för allmänheten? Är det verkligen så viktigt att alla människor ska kunna gå ned till vattnet genom ett högt gräsparti? USA tycker jag istället går till överdrift åt andra hållet, som i allmänhet är väldigt duktiga på att utesluta människor från vad vi i Sverige normalt skulle tro är tillgängligt för allmänheten. De som drabbas hårdast är såklart låginkomsttagarna som inte har råd att köpa strandytor. Det behöver inte vara det ena eller det andra, men vi skulle kanske kunna lätta lite på strandskyddet i Sverige? Vad tycker ni?

Kimberly Olsson

3 kommentarer Lägg till din
  1. Intressant resonemang och jämförelse med läget utomlands. Helt klart att människan alltid velat bo vid vattnet. Inte minst under Vikingatider. Vattnet är värdefullt på många olika sätt. Men det är inte bara människan utan även växter och djur trivs vid vattnet, särskilt skyddade, utrotningshotade arter, därför uppstå en konkurrens. Ska människan eller naturen ha företräde – det är frågan. Sedan blir de proportionalitetsbedömningar som görs av kommuner, länsstyrelserna och domstolarna aldrig konkreta och rättvisa, vilket gör det svårt att acceptera rättsläget.

  2. Intressant resonemang och jämförelse med läget utomlands. Helt klart att människan alltid velat bo vid vattnet. Inte minst under Vikingatider. Vattnet är värdefullt på många olika sätt. Men det är inte bara människan utan även växter och djur trivs vid vattnet, särskilt skyddade, utrotningshotade arter, därför uppstår konkurrens. Ska människan eller naturen ha företräde – det är frågan. Sedan blir de proportionalitetsbedömningar som görs av kommuner, länsstyrelser och domstolar aldrig konkreta och rättvisa, vilket gör det svårt att acceptera rättsläget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.