Hur organiseras upphandling bäst?

Tänk dig ett byggprojekt. Det är en komplex uppgift som ska genomföras under en begränsad tid och med en begränsad budget. De som ska genomföra projektet kommer från olika organisationer och de har olika professioner, erfarenheter och intressen. Vem eller vilka har bäst förutsättningar att utveckla den bästa upphandlingsstrategin?

 Traditionellt har upphandling av byggprojekt utförts av byggherrens projektledare som en central del i ledningen av projektet. Det var projektledaren som hade bäst kunskap om det specifika projektet och dess speciella förutsättningar och utifrån sin kunskap och erfarenhet i projektstyrning och entreprenadjuridik utvecklade projektledaren strategin för upphandlingen.

Idag har offentliga beställare ofta en centraliserad inköpsfunktion. Där arbetar inköpare med strategisk utveckling av inköps- och upphandlingsstrategier. Inköparna ingår i en grupp av inköpsspecialister som långsiktigt utvecklar processer för uppföljning och utveckling av inköps- och upphandlingsstrategier.

Med en decentraliserad och projektspecifik upphandlingsstrategi kan projektets unika egenskaper och förutsättningar styra upphandlingen och med en centraliserad inköpsfunktion möjliggörs standardisering, systematisk uppföljning och utveckling samt benchmarking. Den bästa lösningen förutsätter ofta en kombination av dessa.

I vår forskning kring upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande (www.procsibe.se) undersöker vi bland annat hur upphandling bäst organiseras. Kom och lyssna på våra erfarenheter från upphandlingsforskningen på Samhällsbyggardagarna 2018.

/Tina Karrbom Gustavsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.