En kort brief från ett av många intressanta seminarium och möten på Almedalen!

Jimmy? Hörde jag Jimmy? Vad har han med detta att göra? Inget alls faktiskt, jag hörde fel. YIMBY var det korrekta och förkortningen var för mig något främmande, men jag skulle snart få klarhet i dess innebörd.

Yes In My Backyard, står det för och är namnet på ett partipolitiskt obundet nätverk. YIMBY riktar sig till ”alla stadsvänner” och de verkar för att städer ska växa samt utvecklas på rätt sätt (vad det nu är). YIMBY förespråkar vidare en tät blandstad framför en gles bilstad och de vill föra diskussioner i hur staden ska och bör utvecklas. Organisationen kan jämföras som  en motreaktion på fenomenet NIMBY, (not in my backyard) och dagen till ära höll representanter från organisationen ett seminarium med fokus på hur förtätning kan fungera som en strategi för urban hållbarhet.

Spännande tänkte jag och slog mig till ro för att få lyssna på vad som skulle sägas!

I helhet var det ett mycket intressant seminarium och jag bad en av talarna att få dennes presentation mailad till mig, för jag blev ju nyfiken och ville veta mer! Och fakta är väl ändå till för att spridas! Så min vän, fortsätt läsa för att få smakprov på den (enligt mig) intressanta och beaktansvärda fakta.  Jag radar helt enkelt upp det i läsvänlig punktform.

Vilka upplever brist på park och grönområde? Låt oss ta en titt på följande siffror!

Högdalen:

Exploateringstal: 0.5

Upplever en brist på grönområde: 33%

Östermalm:

Exploateringstal: 2.0

Upplever en brist på grönområde: 4%

Örby:

Exploateringstal: 0.2

Upplever en brist på grönområde: 40%

Och åsikter på trängselskatten, hur är det med dem? Följande siffror får tala:

Andelen som var för införandet av trängselskatten i Stockholm:

Innan införandet: 30%

Några år efter införandet: 70%

Förtätning kan bidra till ekonomisk utveckling!

  • Vid förtätning råder det ofta ett större utbud av potentiella arbetstagare och arbetsgivare, vilket i sin tur ökar chansen för att de matchar bättre. Denna utveckling skapar även högre produktivitet.
  • Spillover av kunskap? Vid täta områden är det även större chans att kunskaps sprids och att man kan ta hjälp av varandra.
  • Närhet till relaterade och kompletterande industrier, där produktiviteten ökar genom specialisering och outsourcing av tjänster.
  • Vid glesbebyggelse tillkommer kostnader för samhället, det i form av infrastruktur och en ej fullt utnyttjad kollektivtrafik.

Social rörlighet, kan den gynnas av tätheten?

  • När tätheten fördubblas har det visats sig leda till 40% högre chans för en medborgare att röra sig från den lägsta inkomstgruppen till den högsta. Det beror troligen på att fler jobbmöjligheter har skapats.

 Intressanta siffror tycker jag! Och man kan tänka sig att det i framtiden kommer finnas ett fokus på att utveckla samt sammankoppla stadsmiljöerna, med fokus på tätbebyggelse.

 

Sofia Söderberg

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.