På gång i sektionen för Hållbar Utveckling och det där med kompetensförsörjning!

Snart dags för sektionsmöte och på agendan finns bland annat förslag till remissvar ”Ekologisk kompensation, Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34)”. Stort engagemang i sektionen utan anspråk på att vara heltäckande dock! Kul och lärorikt för alla tydligen, samtidigt som vi gör Samhällsbyggarnas röst hörd.

Efter blixtintervjun fick jag en fråga från en yngre samhällsbyggare som var nyfiken på min professionella utveckling. Kanske flera som är intresserade av svaret? I varje fall ett exempel på hur man kan skapa intresse för sin bransch och därmed bidra till säkra kompetensförsörjningen men också kompetensutvecklingen för de som jobbat ett tag.

Har under lång tid varit med i energibranschens högskolesatsningar och därmed granskat förslag till nya projekt och sett godkända projekt gå i mål. Mycket lärorikt och utmanande! Lägga förslag till nya branschsatsningar och utvärdera pågående program. Varför just jag beror nog dels på att jag representerat en stor finansiär men också för att jag har bra koll på både företagets ekonomi och skillnaden i förhållande till samhällets ekonomi! Analytiskt lagd och intresserad av fakta vilket är hållbart i det långa loppet.

Bra chefer är viktigt men det mesta hänger på dig själv och att vara uthållig och tålmodig förstås. Det är viktigt med bra arbetsuppgifter vars resultat är efterfrågade och gör du ett bra jobb kommer fler möjligheter och därmed yrkesmässig utveckling!

Blev själv nyfiken på mitt bidrag till energibranschens kompetensutveckling, och min egen och kollegors förstås på samma gång. Här kommer några siffror.

Har varit företagets handledare för ett 70-tal masters uppsatser sedan mitten på 1990-talet. Innebärande runt 3 master uppsatser per år under 25 år. Eleverna har representerat 14 högskolor varav 7 svenska, 2 finska, 2 franska och 1 högskola från vardera Norge, Belgien och Nederländerna. Flest från KTH som haft en fördel för Stockholmsbaserat företag via lokal närhet. Uppsatserna har förstås studerat företagsspecifika aktuella frågeställningar och därmed bidragit till utvecklingen.

Sommarjobbare som fick bidra med analyser av strategisk karaktär sedan år 2010, totalt 14 personer. Nu första sommaren för min del utan energiska sista års studerande att coacha.

Några master studenter och sommarjobbare har hamnat i mitt företag Ellevio, vilket förstås är glädjande och andra hittar jag igen i branschen och får info om via LinkedIn. Har också i mina chefsuppdrag fått chansen att utveckla andra och se dem växa, vilket är stimulerande. En uppgift som blir allt viktigare med stigande ålder och erfarenhetsbas.

Sommaren har precis som för alla varit mycket fin och varm. Har hunnit med det mesta som planerats förutom bokläsningen. Hammocken blev oanvänd detta år också!

Ha det bra!

Samhällsbyggaren Olle Hansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.