Nya auktoriserad intern värderare

Höstens första, och verksamhetsårets andra, styrelsemöte i sektionen för fastighetsvärdering är nu avklarat. Vi kan glädjas över att Emil Stridsman, fastighetskontoret Göteborgs stad, nu är auktoriserad intern värderare.

Vad innebär det då att vara av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare? I korthet innebär det att personen uppfyller våra teoretiska krav och har tre års praktisk erfarenhet av fastighetsvärdering under överseende av erfaren fastighetsvärderare. Vidare innebär det även att man förbinder sig till kontinuerlig kompetensutveckling/vidareutbildning inom området.

Som auktoriserad värderare förbinder man sig även att agera enligt de etiska riktlinjer som finns. Med det följer att aldrig ta på sig uppdrag som ligger utanför ens kompetensområde eller uppdrag där det kan finnas en intressekonflikt.

Att vara auktoriserad värderare innebär i grunden att agera oberoende. Detta krav bortses det däremot ifrån när det gäller auktoriserad intern värderare. Detta eftersom man som intern värderare enbart företräder sin arbetsgivare.

Vem kan då bli auktoriserad värderare?

Klassiskt har det varit personer med en utbildningsbakgrund från Lantmäteri vid någon av våra högskolor och sedan har jobbat med fastighetsvärdering under tre eller flera år. Vi kan däremot se att det under de senare åren har väckts ett större intresse från grupper med annan utbildningsbakgrund som läst fastighetsekonomi och/eller fastighetsrätt vid något av våra universitet. Detta tillsammans med att mer eller mindre alla utbildningsinstanser gjort om sina utbildningar under senare år har medfört att vi nu börjar se över våra utbildningskrav. Mer om dessa utbildningskrav och förslag till förändringar i ett framtida inlägg.

Peter Palm,  ordförande för sektionen för fastighetsvärdering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.