Young Professional – för din framtida karriär och vårt framtida samhälle

Inom Samhällsbyggarna finns över 1 500 företag representerade. 1 500 företag i varierande storlek och med varierande karaktärsdrag. En stor mångfald gällande inriktningar och specialistkompetenser samt såväl möjligheter som utmaningar.

Samtidigt är det 1 500 företag som tillsammans utgör en bransch som gemensamt möter framtidens behov och förutsättningar. Det ligger i branschens intresse att bidra till en utveckling som möter framtiden på ett framgångsrikt sätt. För att lyckas med detta är kompetenta medarbetare den enskilt viktigaste faktorn.

Samhällsbyggarnas Young Professional – sektion är ett forum där unga och drivna kollegor från hela vår heterogena bransch kan mötas för att byta erfarenheter och utvecklas tillsammans. I ett samhälle där utvecklingen aldrig har gått så fort men samtidigt aldrig kommer att gå så långsamt som idag har begreppet Kunskap är makt aldrig passat bättre in. Genom att sammanföra unga och drivna bransch-kollegor ges dessa både större makt att påverka sin framtida karriär och makt att påverka vårt gemensamma framtida samhälle.

Efter semestern träffades sektionens nya styrgrupp i Stockholm för att diskutera och planera hur vi kan utveckla sektionen till att bli en attraktiv mötesplats. Den röda tråden i vårt arbete sammanfattas bra i vårt formulerade syfte:

Young Professionals syftar till att inspirera studenter att välja en karriär inom samhällsbyggnad, vara ett stöd för unga kollegor i branschen genom mentorskap, erfarenhetsutbyte och inspirerande event men också påverka beslutsfattare att engagera unga kollegor i de strategiska besluten.

Som ansvarig för sektionen i Göteborg är min förhoppning att vi tillsammans kommer kunna utveckla sektionen till en plattform som är relevant och inspirerande för kollegor från hela branschen. Även om vårt gebit varierar inom en stor bransch finns många gemensamma intresseområden inom exempelvis digitalisering, företagsamhet, ledarskap och hållbarhet.

Tänk om vi unga inom branschen tar vara på våra olika erfarenheter och vår mångfald samt bidrar till varandras och vår gemensamma utveckling. Då kanske det är vi inom samhällsbyggarbranschen som skapar nästa motsvarighet till Spotify, Airbnb eller Tesla.

Vill du vara med?

Se även här!

Philip Hellberg bor i Göteborg och är konsult på Briab – brand & riskingenjörerna. Ett av Sveriges ledande och mest innovativa företag inom riskhantering och brandteknik. Även ansvarig för Young Professional-sektionen i Göteborg.

031 757 19 87

Philip.hellberg@briab.se

LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.